Cele mai populare standarde

  • 1. SM SR EN ISO 19011:2013 Ghid pentru auditarea sistemelor de management
  • 2. SM SR EN ISO 835:2013 Sticlărie de laborator. Pipete gradate
  • 3. SM SR EN ISO 385:2013 Sticlărie de laborator. Biurete
  • 4. SM SR EN ISO 1042:2012 Sticlărie de laborator. Baloane cotate
  • 5. SM SR EN ISO 15189:2014 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă

 

Standardizare în cifre actualizat 03.12.2015
26157Total standarde naționale
10560Standarde europene preluate
2681Standarde internaționale preluate