• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Pentru mediul academic

  Pentru mediul academic

  Totalul standardelor europene CEN/CENELEC adoptate în calitate de standarde moldovenești
    
  Materialul informațional prezintă totalul standardelor europene CEN/CENELEC adoptate în calitate de standarde moldovenești.
  Beneficiile implementării Sistemului de Management al Calității (SMC)
    
  Materialul informațional prezintă cele mai importante beneficii ale implementării Sistemului de Management al Calității.
  Comitetele tehnice naționale de standardizare
    
  Materialul informațional face referire la comitetele tehnice naționale de standardizare.
  Cod de conduită pentru independența președintelui și secretarului unui comitet tehnic
    
  Materialul informațional face referire la competențele necesare ale președintelui și secretarului unui comitet tehnic
  De ce nu se introduce termenul de valabilitate în standarde?
    
  Standardele europene sunt diferite de cele GOST și nu indică termenul de valabilitate.
  Politica și obiectivele în domeniul calității
    
  Materialul informațional prezintă politica și obiectivele în domeniul calității.
  Achiziții publice. Modalități de descriere a specificațiilor tehnice
    
  Materialul informațional face referire la modalitățile de descriere a specificațiilor tehnice în cazul achizițiilor publice.
  Standardele verzi în achiziții publice durabile
    
  Materialul informațional face referire la importanța aplicării standardelor în achizițiile publice durabile.
  Beneficiile utilizării standardelor în specificațiile tehnice pentru achiziții publice
    
  Materialul informațional face referire la beneficiile utilizării standardelor în specificațiile tehnice pentru achiziții publice.  
  ISM și statutul de membru în organizațiile europene și internaționale de standardizare
    
  Institutul de Standardizare din Moldova și statutul acestuia de membru în organizațiile europene și internaționale de standardizare.
  Ghidul membrului comitetului tehnic. Primii pași în activitatea de standardizare
    
  Ghidul oferă o viziune clară asupra organizării activității comitetelor tehnice de standardizare din Republica Moldova.
  Materialul informațional „Standardizarea și asigurarea calității educației non-formale”
    
  Broșura face referire la importanța și beneficiile standardelor atât pentru reprezentanții centrelor de instruire a limbilor străine, cât și pentru cursanți.
  Înconjurați de standarde
    
  Această broșură este destinată publicului larg în scopul de a conștientiza cum pot influența standardele activitatea acestuia în viața cotidiană.
  Standardizarea. Aspecte generale
    
  Materialul informațional conține aspectele generale privind activitatea de standardizare, avantajele implicării în activitatea de standardizare etc.
  Sistemul de Management al Calităţii. Consideraţii generale
    
  Prezentarea conține informații privind importanța implementării sistemului de management al calității în universități.
  Colaborarea ISM cu mediul academic
    
  Prezentarea conține informații privind realizările și perspectivele ISM în ceea ce privește colaborarea cu mediul academic.
  Standarde pentru sisteme de management
    
  Broșura oferă informații despre oportunitățile și beneficiile implementării noilor standarde din domeniul sistemelor de management.
  Implementarea standardelor europene în domeniile economiei naționale
    
  În această prezentare sînt elucidate beneficiile implementării standardelor, inclusiv și relațiile de colaborare ale INS.
  Standardizarea. Aspecte fundamentale
    
  Prezentarea conține informații cu privire la rolul și beneficiile standardelor, cum are loc procesul de standardizare, relația dintre standarde și dreptul de autor etc.
  Ghid pentru învățămîntul superior
    
  Ghidul conține întrebări și răspunsuri, studii de caz despre modul în care au fost predate standardizarea în instituțiile de învățămînt la nivel european.
  1 2 »»