• Prima   -  Biblioteca on-line   -  Pentru mediul academic

  Pentru mediul academic

  Achiziții publice. Modalități de descriere a specificațiilor tehnice
  04.12.2017     
  Materialul informațional face referire la modalitățile de descriere a specificațiilor tehnice în cazul achizițiilor publice.
  Standardele verzi în achiziții publice durabile
  30.11.2017     
  Materialul informațional face referire la importanța aplicării standardelor în achizițiile publice durabile.
  Beneficiile utilizării standardelor în specificațiile tehnice pentru achiziții publice
  21.11.2017     
  Materialul informațional face referire la beneficiile utilizării standardelor în specificațiile tehnice pentru achiziții publice.  
  ISM și statutul de membru în organizațiile europene și internaționale de standardizare
  17.11.2017     
  Institutul de Standardizare din Moldova și statutul acestuia de membru în organizațiile europene și internaționale de standardizare.
  Ghidul membrului comitetului tehnic. Primii pași în activitatea de standardizare
  10.01.2017     
  Ghidul oferă o viziune clară asupra organizării activității comitetelor tehnice de standardizare din Republica Moldova.
  Materialul informațional „Standardizarea și asigurarea calității educației non-formale”
  29.12.2016     
  Broșura face referire la importanța și beneficiile standardelor atât pentru reprezentanții centrelor de instruire a limbilor străine, cât și pentru cursanți.
  Înconjurați de standarde
  20.12.2016     
  Această broșură este destinată publicului larg în scopul de a conștientiza cum pot influența standardele activitatea acestuia în viața cotidiană.
  Standardizarea. Aspecte generale
  06.12.2016     
  Materialul informațional conține aspectele generale privind activitatea de standardizare, avantajele implicării în activitatea de standardizare etc.
  Sistemul de Management al Calităţii. Consideraţii generale
  06.12.2016     
  Prezentarea conține informații privind importanța implementării sistemului de management al calității în universități.
  Colaborarea ISM cu mediul academic
  06.12.2016     
  Prezentarea conține informații privind realizările și perspectivele ISM în ceea ce privește colaborarea cu mediul academic.
  Standarde pentru sisteme de management
  22.10.2016     
  Broșura oferă informații despre oportunitățile și beneficiile implementării noilor standarde din domeniul sistemelor de management.
  Implementarea standardelor europene în domeniile economiei naționale
  21.04.2016     
  În această prezentare sînt elucidate beneficiile implementării standardelor, inclusiv și relațiile de colaborare ale INS.
  Standardizarea. Aspecte fundamentale
  02.03.2016     
  Prezentarea conține informații cu privire la rolul și beneficiile standardelor, cum are loc procesul de standardizare, relația dintre standarde și dreptul de autor etc.
  Ghid pentru învățămîntul superior
  29.02.2016     
  Ghidul conține întrebări și răspunsuri, studii de caz despre modul în care au fost predate standardizarea în instituțiile de învățămînt la nivel european.
  Broșura privind serviciile de traducere
  24.11.2015     
  Broșura privind serviciile de traducere (PDF)
  Suport de curs în domeniul standardizării
  02.11.2015     
  INS a elaborat un suport de curs în domeniul standardizării în cadrul proiectului FHI 360 „Informarea publicului larg și a părților interesate referitor la standardele adoptate în cadrul DCFTA”, finanțat de USAID, în care INS beneficiază de asistența CRPE în ceea ce ține de creșterea gradului de conștientizare a importanței standardelor europene și consolidarea capacităților mediului academic în vederea utilizării standardelor europene în procesul de învățămînt.
  Introducere în standarde
  10.09.2015     
   Introducere în standarde Introducere în standarde (PDF)
  1 2 »»