• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri

  Anunţuri

  Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului de standardizare
  15.12.2016     
  Hotărîrea poate fi descărcată aici.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 55 „Bere”
  25.11.2016     
  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.1 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării.
  Anunţ cu privire la solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2017
  17.11.2016     
  Conform art. 10 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2017, inclusiv în baza propunerilor părţilor interesate.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”
  14.11.2016     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”, în scopul elaborării standardului moldovenesc pentru indicatoare kilometrice, luînd în considerare experiența altor țări în fabricarea acestora.
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 54 „Eurocoduri"
  03.11.2016     
  Reieșind din prevederile planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014), a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 933 din 12 noiembrie 2014...
  Anunţ cu privire la constituirea Consiliului de standardizare
  27.10.2016     
  În vederea implementării cerințelor Legii nr. 20 din 04.03.2016 Cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) inițiază constituirea Consiliului de standardizare. Consiliul de standardizare este, pe lîngă organismul naţional de standardizare, un organ consultativ pe probleme de strategie şi dezvoltare în domeniul standardizării naţionale...
  Hotărîre cu privire la repunerea în aplicare a standardului interstatal
  07.10.2016     
  Întemeiulart.6alin.(1)şiart.10aleLegiinr.20din04martie2016cuprivirelastandardizarea națională, Institutul Naţional de Standardizare.
  Hotărire cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 53 „Comitet de proiect - Tehnologia creșterii animalelor agricole”
  29.09.2016     
  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.1 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”...
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul berii
  26.09.2016     
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul berii Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile
  Hotărîre cu privire la înlocuirea reprezentantului INS în comitetul tehnic de standardizare
  11.08.2016     
  În temeiul Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în conformitate cu cerinţele codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, întru actualizarea informaţiei referitoare
  Hotărîre cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 52 „Covoare și articole din covoare”
  28.07.2016     
  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.1 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”...
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”
  14.07.2016     
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT  „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”. Institutul Naţional de Standardizare (INS) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect – indicatoare kilometrice”...
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Bazele proiectării și calcululul structurilor de construcții (Eurocoduri)”
  30.06.2016     
  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT  „Bazele proiectării și calcululul structurilor de construcții (Eurocoduri)”. Institutul Naţional de Standardizare (INS) iniţiază crearea comitetului tehnic de standardizare CT...
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic în domeniul evaluării bunurilor
  20.05.2016     
  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic în domeniul evaluării bunurilor Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, Institutul Național de Standardizare (INS) inițiază constituirea unui comitet tehnic în evaluări
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  20.05.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldoveneStandardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).Avînd în vedere faptul, că în baza cerințelor Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE) au fost
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  18.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Institutul Național de standardizare (INS) a efectuat o analiză a gradului de relevanţă a unei serii
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  18.04.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acest principiu este prevăzut în art. 13, alin. 2 al Legii cu privire la standardizarea
  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM
  18.04.2016     
  Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovene originale SM. Institutul Național de Standardizare, în corespundere cu prevederile codului de buna practică CPB 1-3:2015 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene...
  1 2 3 »»