• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunț privind intenția de anulare a aplicării standardelor depășite tehnic în domeniul industriei alimentare
  09.09.2020     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă
  Anunț privind intenția de anulare a aplicării standardelor depășite tehnic din diverse domenii precum: industria lemnului, mobilei, industria chimică, industria cauciucului și a materialelor plastice, industria sticlei și a ceramicii, industria textilă și a pielăriei, industria de confecții, elemente de fixare, combustibili și mașini agricole etc.
  09.09.2020     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) și alte autorități de reglementare, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum și din alte acte normative, cum sunt de exemplu, Hotărârea Guvernului nr. 130 din
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic din domeniul construcțiilor
  09.09.2020     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniul construcțiilor
  09.09.2020     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din
  Anunț privind intenția de anulare a aplicării standardelor depășite tehnic în domeniul metrologiei
  05.09.2020     
  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei
  07.11.2019     
  Autoritatea centrală de metrologie întreprinde acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML)
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
  05.09.2019     
  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei
  19.07.2019     
  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului conflictual din domeniul managementului siguranței produselor alimentare
  05.06.2019     
  Conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
  26.04.2019     
  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești și interstatale din domeniul industriei alimentare
  28.01.2019     
  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologiei
  09.01.2019     
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde din domeniul metrologieiAutoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei
  09.11.2018     
  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual
  08.10.2018     
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN/CENELEC și internaționale ISO, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici. La solicitarea Aeroportului Internațional Chișinău, precum
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovenești conflictuale în domeniul construcțiilor
  17.07.2018     
  Ținînd cont de obligațiile asumate de Republica Moldova privind Acordul de Asociere potrivit căruia sunt necesare acțiuni pentru asigurarea implementării efective a legislației transpuse ...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului
  25.05.2018     
  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniile industriei naționale
  25.05.2018     
  Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție
  25.05.2018     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție...
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
  16.05.2018     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniile industriei
  03.05.2018     
  Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene.
  1 2 3 4 5 6 7 »»