• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic
  16.05.2018     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniile industriei
  03.05.2018     
  Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul construcțiilor și materialelor de construcții
  03.05.2018     
  Angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 „Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului
  03.05.2018     
  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale
  23.01.2018     
  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare
  08.12.2017     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani. 
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul produselor vinicole
  28.11.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul construcțiilor
  13.11.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru materiale textile, țesături, acoperitoare textile de sol
  10.11.2017     
  Având în vedere potențialul de dezvoltare și ritmurile de creștere a industriei textile și a exporturilor acestor produse (11,45% din totalul de exporturi ale Republicii Moldova), ISM consideră relevantă fortificarea tehnologiilor...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru încălțăminte
  10.11.2017     
  Având în vedere potențialul de dezvoltare și ritmurile de creștere a industriei de încălțăminte și a exportului acesteia, ISM consideră relevantă fortificarea tehnologiilor și practicillor prin aplicarea standardelor internaționale și europene corespunzătoare.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tehnologiei creșterii animalelor agricole
  31.10.2017     
  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru izolațiile termice din materiale minerale sau organice (polimeri)
  27.10.2017     
  Astfel, la data de 01.10.2017 vor fi anulate 22 standarde moldovenești din domeniul izolațiilor termice din materiale minerale sau organice (polimeri)...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardelor moldovenești pentru coduri de bare ITF
  11.09.2017     
  La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardelului moldovenesc SM 273:2012 „Vişine şi cireşe uscate. Condiţii tehnice”
  11.09.2017     
  În acest context, ISM a decis inițierea anulării standardului moldovenesc SM 273:2012 „Vişine şi cireşe uscate. Condiţii tehnice”, care este conflictual cu standardele internaționale...
  Anunţ privind intenția anulării unor standarde ASTM
  30.08.2017     
  Pe parcursul ultimilor 3 ani ISM a adoptat 38 de standarde ASTM. Conform Memorandumului de înțelegere dintre ASTM și ISM, standardele nu pot fi adoptate ca naționale dacă nu sunt traduse în limba română.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei
  25.08.2017     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei 
  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii
  21.08.2017     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere
  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei
  18.08.2017     
  Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru ascensoare
  17.08.2017     
  La data de 20.01.2016, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 8 ”Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”, publicată la 29.01.2016 în Monitorul Oficial. Această Hotărîre transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European...
  1 2 3 4 5 6 »»