• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde din domeniul veterinar
  07.12.2015     
  Standardele sînt documente care trebuie în permanență să reflecte stadiul tehnicii și să nu contravină legislației în vigoare. În special, art. 13 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare cu modificările și completările ulterioare, stabilește că standardele
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul mașinilor industriale
  03.12.2015     
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul mașinilor industriale
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  30.11.2015     
  Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei. La fel, standardele moldovene trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice. Corpul de standarde naționale reflectă indirect gradul de dezvoltare al industriei naționale și progresul atins de aceasta în competiția economică globală.
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  26.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europeană, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național de Standardizare (INS) trebuie
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  26.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareInstitutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  24.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europene, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național de Standardizare (INS) trebuie
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovene și a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  24.08.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a standardelor moldovene și a aplicării unor standarde interstataleadoptate prin metoda de ratificareReieșind din angajamentele față de organizațiile de standardizare europene, precum și ținînd cont de prevederile documentelor naționale de politici, Institutul Național
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare.
  15.07.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.Propunerea
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare.
  15.07.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Naţional de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.Propunerea
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare.
  15.07.2015     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareInstitutul  Naţional  de  Standardizare  (INS)  a  identificat  o  serie  de  standarde  în  diverse  domenii,  pentru  care  a  iniţiat  anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  12.05.2015     
  Anunț de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde al INS și este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  30.04.2015     
  Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în diverse domenii, pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.  Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde al INS și este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică, pînă
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  07.04.2015     
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale  adoptate prin metoda de ratificare Institutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în domeniile sistemelor și componentelor mecanice de uz general ș.a. pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova.Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu progresul tehnologic.După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  19.02.2015     
  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareInstitutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în domeniile sistemelor și componentelor mecanice de uz general, energeticii și transmisiei căldurii, instalațiilor pentru manipularea materialelor, ambalajelor È™i distribuirii mărfurilor ș.a. pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației pentru industrie sau necorespunderea cu
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare
  28.01.2015     
  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificareInstitutul Național de Standardizare (INS) a identificat o serie de standarde în domeniile sistemelor și componentelor mecanice de uz general, energeticii și transmisiei căldurii, vehiculelor rutiere, ceasornicăriei, instalațiilor pentru manipularea materialelor, ambalajelor È™i distribuirii mărfurilor, industriei cauciucului È™i materialelor plastice pentru care a inițiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este înaintată luînd în considerare lipsa relevanței industriale pentru economie, lipsa semnificației