• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor

  Propuneri de anulare a standardelor

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul tutunului
  27.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul laptelui
  27.12.2016     
  Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru cerințe din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare
  23.12.2016     
  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE...
  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru metode de încercări din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare
  23.12.2016     
  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  20.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acestea nu trebuie să conțină prevederi conflictuale cu standardele europene și cu reglementările naționale în vigoare.
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  20.12.2016     
  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii).
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  24.11.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești. Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei și să nu fie în contradicție sau să dubleze prevederile legislației sectoriale. Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești
  24.11.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești. Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic CT 1 ,, Biblioteconomie. Informare. Documentare” a efectuat o analiză...
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali
  01.11.2016     
  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei.
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui
  18.10.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din alimentar
  18.10.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din alimentar Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene în domeniul covoarelor
  28.09.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene în domeniul covoarelor Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic CT 52 ,, Comitet de proiect - Covoare și articole din
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul metrologiei
  19.09.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul metrologiei În contextul implementării măsurilor de aliniere a infrastructurii și practicilor din domeniul metrologiei la practicile europene, inclusiv în suportul
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul alimentar
  06.09.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul alimentar Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat... Examinarea
  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale
  12.08.2016     
  Anunţ de anchetă publicăasupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tutunului și a produselor din tutun
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tutunului și a produselor din tutun Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii
  27.06.2016     
  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  27.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Comitetul tehnic de standardizare CT 45 ...
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene
  17.06.2016     
  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovene Republica Moldova trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate prin Acordul de Asociere RM – Uniunea Europeană și materializate în prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru
  1 2 »»