• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Un nou sistem de evaluare periodică va indica dacă membrii CEN și CENELEC se conformează criteriilor de membru

  Un nou sistem de evaluare periodică va indica dacă membrii CEN și CENELEC se conformează criteriilor de membru

       
   12.02.2013    7086 Accesări    


  CEN și CENELEC sînt în proces de creare a unui nou sistem care va evalua periodic membrii lor pentru a se asigura că aceștia se conformează unui set specific de criterii. Acest sistem va permite, de asemenea, schimbul de experiență între membri.

   

  Membrii CEN și CENELEC sînt Organisme Naționale de Standardizare (Membrii CEN) și Comitete Electrotehnice Naționale (Membrii CENELEC) din 33 de state europene. Înainte ca o organizație să fie acceptată în calitate de membru deplin al CEN și/sau CENELEC, aceasta trebuie să demonstreze că îndeplinește o serie de condiții, cunoscute drept criterii de membru.

  În ultimii ani, au existat discuții în cadrul CEN și CENELEC privind fezabilitatea introducerii unui proces voluntar de evaluare între omologi pentru a încuraja îmbunătățirea continuă și schimbul de experiență. Aceste discuții au fost inițiate ca răspuns la o solicitare a Consiliului European în 2008. În 2009, Consiliile CEN și CENELEC au decis organizarea unui Grup de lucru CEN-CENELEC privind criteriile de membru, care avea sarcina de a defini o listă de criterii pentru toți membrii CEN-CENELEC, actuali și potențiali, criterii care să fie respectate mereu. Acest Grup de lucru a pregătit setul de criterii în baza criteriilor de membru utilizate anterior de CEN și CENELEC.

  Criteriile de membru CEN și CENELEC includ toate principiile expuse în Codul de bună practică al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind elaborarea, adoptarea și aplicarea standardelor (Anexa 3 din Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului, 1995). De fapt, se poate spune că criteriile CEN și CENELEC depășesc prevederile OMC. Noile criterii de membru comune au fost finalizate în 2011 și adoptate de către Asambleele Generale ale CEN și CENELEC. Aceste criterii sînt incluse în Ghidul 20 al CEN-CENELEC Ghid privind criteriile de membru al CEN și CENELEC.

  Ca urmare a adoptării criteriilor de membru comune, CEN și CENELEC au început elaborarea unui sistem comun de evaluare a conformării membrilor cu aceste principii. Acest sistem a fost adoptat de către Asambleele Generale ale CEN și CENELEC în noiembrie 2012 și este descris în Ghidul 22 al CEN-CENELEC Ghid privind structura organizațională și procesele de evaluare a criteriilor de membru CEN și CENELEC. Conform noului sistem, fiecare membru CEN și/sau CENELEC va fi supus unei evaluări regulate (o dată la 3 sau 4 ani) pentru a verifica corespunderea cu toate criteriile de membru. Procesul de evaluare va fi supravegheat de Comitetul de monitorizare și relații cu membrii (CMRM), care este condus de David Dossett, unul din foștii președinți ai CENELEC. Fiecare membru poate alege între o evaluare între omologi, efectuată de evaluatori numiți de către CMRM și, ca alternativă, o autoevaluare, care să fie parte a unui audit bazat pe standardul internațional EN ISO 9001 (Sisteme de management al calității - Cerințe), condus de un organism de certificare recunoscut.

  Pe parcursul primei runde de evaluări (2013-2015), membrii pot alege, de asemenea, o a treia opțiune de autoevaluare condusă de evaluatori interni, în conformitate cu un model prestabilit, chiar daca aceasta nu va fi parte dintr-un audit bazat pe standardul internațional EN ISO 9001. Totuși, această opțiune nu va mai fi disponibilă în decursul celei de-a doua runde de evaluări (începînd cu 2016). Toți membrii CEN și CENELEC vor fi rugați să transmită rapoartele către CMRM pentru aprobare, conform unui grafic stabilit. Dacă CMRM consideră că un anumit membru nu a fost capabil să demonstreze că se conformează tuturor criteriilor de membru, atunci membrul respectiv va fi rugat să întreprindă anumiți pași pentru a rectifica situația. Noul sistem va oferi, totodată, un cadru pentru schimbul de experiență și instruire reciprocă a membrilor CEN și CENELEC. CMRM va identifica exemple de practici bune, care vor fi utilizate ulterior ca bază pentru oferirea de asistență membrilor referitor la îmbunătățirea structurilor, sistemelor și procedurilor lor.

  Introducerea de către CEN și CENELEC a noului sistem pentru evaluarea conformării membrilor cu criteriile de membru comune coincide cu intrarea în vigoare a unui nou Regulament UE privind standardizarea europeană (1025/2012). CEN și CENELEC sînt siguri că noul lor sistem, bazat pe o abordare voluntară de cerințe auto-impuse, va favoriza menținerea încrederii în sistemul european de standardizare, concomitent cu inspirarea unei îmbunătățiri continue.

  Criterii care trebuie îndeplinite de către toți membrii CEN și CENELEC

  Mai jos este prezentat un rezumat al celor șase criterii principale stabilite în Ghidul 20 al CEN/CENELEC privind criteriile de membru al CEN și CENELEC (Ediția 2, 2012-06).

  Ghidul 20 al CEN-CENELEC (privind criteriile de membru al CEN și CENELEC) și Ghidul 22 (privind structura organizațională și procesele necesare pentru evaluarea criteriilor de membru al CEN și CENELEC) sînt disponibile pe pagina web a CEN-CENELEC.

  1. Transparență

  Pentru a asigura capacitatea tuturor părților interesate de a participa la activitățile de standardizare, trebuie să fie disponibile suficiente informații actualizate (pe paginile web ale membrilor) și trebuie să existe timp și posibilitate pentru comentarii în scris.

  2. Deschidere și dezvoltare

  Orice persoană sau entitate cu un interes într-o anumită activitate de standardizare trebuie să poată participa la elaborarea unui standard. Trebuie întreprinse măsuri pentru promovarea și facilitarea participării părților interesate mai slab dezvoltate din economie și societate.

  3. Imparțialitate și consens

  Membrii CEN și CENELEC trebuie să ofere o platformă imparțială și neutră pentru ca participanții să ajungă la un consens, după luarea în considerație a tuturor opiniilor relevante. Acest principiu trebuie  implementat în toate structurile, procesele și procedurile.

  4. Eficiență și relevanță

  Activitățile de standardizare trebuie să ia în considerație legislația relevantă și cerințele pieței, precum și realizările științifice și tehnologice. Standardele trebuie revizuite și actualizate regulat.

  5. Coerență

  Membrii CEN și CENELEC trebuie să evite orice dublare sau suprapunere între activitățile de standardizare la nivel național, european și/sau internațional.

  6. Viabilitate și stabilitate

  Membrii CEN și CENELEC trebuie să dețină resursele și infrastructura necesară pentru îndeplinirea mandatelor și pentru a contribui la activitățile de standardizare europeană. Protecția dreptului de autor este, de asemenea, foarte importantă.