• Prima   -  Despre ISM   -  Funcții vacante  -  Funcția vacantă - Șef Centrul Business Suport în Standardizare

  Funcția vacantă - Șef Centrul Business Suport în Standardizare

       
   13.06.2018     

  A N U N Ţ

  cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea

  funcției vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Centrul Business Suport în Standardizare

  Funcția vacantă: Șef Centrul Business Suport în Standardizare

  Telefon de contact: 022-905-304

  E-mail: inga.varvariuc@standard.md

  Persoana de contact: Varvariuc Inga, vicedirector administrativ

  Scopul funcției: asigurarea organizării și desfășurării corespunzătoare a activității Centrului Business Suport în Standardizare

  Atribuțiile de funcție:

  1) organizarea procesului de comercializare a standardelor şi altor publicații ISM;

  2) generarea și difuzarea informațiilor din baza de date;

  3) organizarea și coordonarea activităților biroului;

  4) oferirea suportului informativ și consultativ în implementarea standardelor;

  5) contribuirea la implementarea și mentenanța sistemelor de management implementate în activitatea ISM.

  Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic.

  Experiență profesională: 1 an în domeniul vânzărilor sau marketing.

  Cunoștințe:

  1) să cunoască regulile de standardizare și legislația în domeniul standardizării;

  2) să cunoască limba engleză la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit).

  3) să cunoască programele Microsoft Office, Internet.

  Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1) cererea de participare la concurs;

  2) CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera sau pe adresa de e-mail: inga.varvariuc@standard.md.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 22 iunie 2018, ora 17.00.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul I, sala de ședințe.

  Data desfășurării concursului: 25 iunie 2018, ora 10.00.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.