• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Acreditare conform standardelor internaționale

  Acreditare conform standardelor internaționale

       
   18.10.2017    1650 Accesări    

  La data de 5 octombrie curent, în cadrul celei de-a 30-a ședințe a Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC),  Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova a devenit semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA), pentru următoarele scheme de acreditare:

  Încercări - conform standardului  SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
  Etalonări - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006
  Analize medicale - conform standardului SM SR EN ISO 15189:2014
  Inspecții - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
  Verificări metrologice - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
  Certificare produse - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013
  Certificare Sisteme de Management - conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

  Implementarea standardelor europene și internaționale în procesul de producție presupune eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului și creșterea exportului produselor și serviciilor autohtone.