• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare

  Anunț de angajare

       
   14.05.2018    2180 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  PRELUNGIT

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Departament comunicare și relații externe  

  Funcția vacantă: Manager relații externe

  Telefon de contact: 022-905-340

  E-mail: tatiana.crotic@standard.md

  Persoana de contact: Tatiana Crotic, șef Departament comunicare și relații externe

  Scopul funcției: managementul relațiilor externe ale ISM

  Atribuțiile de funcție:

  1)     Reprezentarea ISM în relațiile cu organizațiile și organismele de standardizare regionale, internaționale și ale altor state;

  2)     Organizarea evenimentelor și a deplasărilor;

  3)     Reprezentarea ISM pe plan național.

  4)     Planificarea activității ISM;

  5)     Managementul documentelor;

  6)     Managementul arhivei documentelor ISM;

  Studii: superioare de licenţă în domeniul relațiilor internaționale, administrație publică sau alte studii (sau studenți în ultimul an de facultate)

  Experiență profesională: Se va considera un avantaj experiența în organizare evenimentelor, colaborare cu organizații la nivel național, internațional

  Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză

  Abilități: de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, de planificare, organizare, coordonare, exprimare coerentă în scris și verbal

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)     cererea de participare la concurs;

  2)     copia buletinului de identitate;

  3)     copia carnetului de muncă, după caz

  4)     copiile diplomelor de studii

  5)     CV

  Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera sau la adresa de e-mailtatiana.crotic@standard.md.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 31 mai 2018, ora 930.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

  Data desfășurării concursului: 31 mai 2018, ora 1000.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.