• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare - Specialist comunicare

  Anunț de angajare - Specialist comunicare

       
   19.06.2018    967 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Departament comunicare și relații externe

  Funcția vacantă: Specialist comunicare

  Telefon de contact: 022-905-341

  E-mail: tatiana.crotic@standard.md

  Persoana de contact: Tatiana Crotic, șef Departament comunicare și relații externe

  Scopul funcției: Asigurarea realizării procesului de comunicare, promovare și planificare a activității de standardizare.

  Atribuțiile de funcție:

  1)      promovarea activității de standardizare;

  2)      comunicarea cu părțile interesate;

  3)      planificarea activității ISM.

  Studii: superioare, de licenţă sau student în cadrul facultății în domeniul comunicării

  Experiență profesională:  se va considera un avantaj experiența în comunicare

  Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză sau franceză (citit și scris)

  Abilități: de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, de planificare, organizare, coordonare, exprimare coerentă în scris și verbal.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)      cererea de participare la concurs;

  2)      copia buletinului de identitate;

  3)      copia carnetului de muncă, după caz;

  4)      copiile diplomelor de studii;

  5)      CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera, sau pe adresa de e-mail: tatiana.crotic@standard.md.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 27 iunie 2018, ora 1500.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

  Data desfășurării concursului: 27 iunie 2018, ora 1600.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.