• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare – specialist standardizare

  Anunț de angajare – specialist standardizare

       
   07.08.2018    2122 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Departament standardizare

  Funcția vacantă: specialist standardizare

  Telefon de contact: 022-905-302

  E-mail: eugenia.roman@standard.md

  Persoana de contact: Eugenia Roman, șef Departament standardizare 

  Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de redactare tehnică a standardelor moldovenești, precum și asigurarea realizării procesului de gestionare a activității comitetelor tehnice naționale și de exercitare a atribuțiilor de membru în cadrul comitetelor tehnice europene și internaționale.

  Atribuțiile de funcție:

  1)   redactarea tehnică și lingvistică a standardelor moldovenești originale;

  2)   redactarea tehnică și lingvistică a standardelor moldovenești traduse;

  3)   managementul activității comitetelor tehnice naționale;

  4)   monitorizarea și analizarea actelor normative și legislative naționale care au tangență cu standardizarea;

  5)   participarea la diferite întruniri, evenimente de promovare a standardelor și a standardizării cu prezentări și discursuri referitoare la avantajele și beneficiile standardizării.

  Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic

  Experiență profesională: se va considera un avantaj experiența în domeniul standardizării sau în domeniul tehnic.

  Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză

  Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, exprimare coerentă în scris și verbal.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)     cererea de participare la concurs;

  2)     copia buletinului de identitate;

  3)     copia carnetului de muncă, după caz;

  4)     copiile diplomelor de studii;

  5)     CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 10 septembrie 2018, ora 1000.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

  Data desfășurării concursului: 11 septembrie 2018, ora 1000.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.