• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare - specialist standardizare

  Anunț de angajare - specialist standardizare

       
   12.12.2018    1654 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Departament standardizare  

  Funcția vacantă: specialist standardizare

  Telefon de contact: 022-905-302

  E-mail: eugenia.roman@standard.md

  Persoana de contact: Eugenia Roman, șef Departament standardizare

  Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de traducere și redactare a textului standardelor.

  Atribuțiile de funcție:

  Organizarea proceselor de traducere a standardelor, inclusiv:

  a) identificarea standardelor pentru traducere;

  b) organizarea și monitorizarea procesului de traducere a textelor standardelor;

  c) traducerea (personal) standardelor europene, internaționale, interstatale și ale altor țări;

  d) identificarea și contractarea furnizorului de servicii de traducere;

  e) colaborarea cu membrii comitetelor tehnice sau a altor comunități de experți privind corectitudinea traducerii, a terminologiei specifice utilizate.

  Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic lingvistic.

  Experiență profesională: minim 3 ani de experiență profesională în domeniul traducerilor.

  Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză.

  Abilități: de analiză şi sinteză a datelor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, exprimare coerentă în scris și verbal.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)   cererea de participare la concurs sau e-mailul din care rezultă solicitarea de participare la concurs;

  2)   curriculum vitae.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 16 ianuarie  2019, ora 1000.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

  Data desfășurării concursului: 17 ianuarie 2019, ora 1400.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.