• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare - manager relații externe

  Anunț de angajare - manager relații externe

       
   04.01.2019    714 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova
  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28
  Subdiviziunea structurală: Departament comunicare și relații externe  
  Funcția vacantă:
   Manager relații externe
  Telefon de contact: 022-905-340
  E-mailtatiana.crotic@standard.md
  Persoana de contact: Tatiana Crotic, șef Departament comunicare și relații externe

  Scopul funcției: managementul relațiilor externe ale ISM

  Atribuțiile de funcție:
  1)     reprezentarea ISM în relațiile cu organizațiile și organismele de standardizare regionale, internaționale și ale altor state;
  2)     organizarea evenimentelor și a deplasărilor;
  3)     reprezentarea ISM pe plan național.
  4)     planificarea activității ISM;
  5)     managementul documentelor;
  6)     managementul arhivei documentelor ISM;

  Studii: superioare de licenţă în domeniul relațiilor internaționale, administrație publică sau alte studii (sau studenți în ultimul an de facultate).

  Experiență profesională: Se va considera un avantaj experiența în organizarea evenimentelor, colaborarea cu organizații la nivel national și internațional

  Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză.

  Abilități: de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, de planificare, organizare, coordonare, exprimare coerentă în scris și verbal.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)     cererea de participare la concurs;
  2)     copia buletinului de identitate;
  3)     copia carnetului de muncă, după caz;
  4)     copiile diplomelor de studii;
  5)     CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera sau pe adresa de
  e-mail: 
  tatiana.crotic@standard.md
  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs:
   17 ianuarie 2019
  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.
  Data desfășurării concursului: 18 ianuarie 2019
  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 
  Mod de informare:
   candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.