• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Standardele pentru sisteme de management

  Standardele pentru sisteme de management

       
   24.07.2020    1023 Accesări    

  Ce reprezintă sistemul de management?

  Un sistem de management este modul în care o organizație își gestionează activitatea pentru a-și atinge obiectivele stabilite. Aceste obiective pot cuprinde subiecte diferite, precum: calitatea produsului sau a serviciului, eficiența operațională, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc.

  Nivelul de complexitate al sistemului va depinde de specificul fiecărei organizații. Pentru unele organizații, în special pentru cele mici, poate însemna pur și simplu un nivel înalt de leadership din partea proprietarului afacerii, prin stabilirea exactă de către acesta a așteptărilor de la fiecare angajat în parte și a modului de dezvoltare a organizației, fără a fi nevoie de documentație extinsă. Întreprinderile mai complexe, în schimb, care operează, de exemplu, în sectoare reglementate, pot avea nevoie de informații documen   tate și controale extinse pentru a-și îndeplini obligațiile legale și obiectivele organizaționale.

  Standardele internaționale pentru sistemele de management

  Standardele internaționale pentru sisteme de management ajută organizațiile să își îmbunătățească activitatea, specificând etapele pe care organizațiile le parcurg pentru a-și atinge obiectivele stabilite și pentru a crea o cultură organizațională implicată într-un ciclu continuu de autoevaluare, corectare și îmbunătățire a proceselor, inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare a angajaților și a angajamentului managementului de vârf. Acestea pot fi implementate de orice organizație, indiferent de dimensiunea acesteia.

  Beneficiile unui sistem de management pentru o organizație includ:

  • Utilizarea mai eficientă a resurselor și îmbunătățirea performanței financiare;
  • Gestionarea riscurilor;
  • Capacitate de a furniza servicii și produse de calitate, sporind astfel încrederea clienților și a altor părți interesate.

  Tipuri de standarde pentru sistemele de management

  Există patru tipuri diferite de standarde pentru sistemele de management, și anume:

  Standarde de sisteme de management sunt cele care stabilesc cerințe sau îndrumări pentru a ajuta organizațiile să își gestioneze politicile și procesele pentru a atinge obiective specifice. Standardele de sisteme de management sunt concepute pentru a fi aplicabile în toate sectoarele economiei, indiferent de tipul și dimensiunea organizației, condițiile geografice, specificul cultural și social.

  Multe dintre standardele de sisteme de management se aseamănă între ele după structură, limbaj utilizat și cerințe. Exemple de standarde de sisteme de management sunt:

  SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

  SM EN ISO/IEC 27001:2017 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe

  SM SR EN ISO 14001:2016 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

  Standarde pentru sisteme de management specifice anumitor sectoare sunt cele care furnizează cerințe suplimentare sau îndrumări pentru aplicarea unui standard de management într-un anumit sector economic. Exemple de astfel de standarde sunt:

  SM EN ISO 13485:2016 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare

  SM CEN ISO/TS 29001:2014 Industriile petrolului, petrochimice şi gazelor naturale. Sisteme de management al calităţii specifice sectorului. Cerinţe pentru organizaţiile care furnizează produse şi servicii

  Standarde privind sistemele de management ce oferă suport în implementarea acestora și sunt destinate pentru a oferi îndrumări și / sau cerințe suplimentare privind aspecte specifice ale sistemului de management al unei organizații. Exemple de astfel de standarde sunt:

  SM ISO/TS 22003:2014 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management al siguranţei alimentelor

  SM ISO/IEC 27006:2019 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe pentru organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a sistemelor de management al securităţii informaţiei

  Standarde de suport sunt cele care pot susține implementarea unor aspecte specifice ale sistemului de management al unei organizații, cum ar fi:

  SM SR ISO 26000:2011 Linii directoare privind responsabilitatea socială

  SM ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare

  Auditarea sistemelor de management

  Auditurile sunt o parte vitală a procesului de implementare și mentenanță a sistemului de management, deoarece permit organizației să verifice în ce măsură obiectivele stabilite sunt realizate și arată conformitatea cu standardul.

  În suportul organizării și desfășurării procesului de audit în mod eficienta fost elaborat standardul SM EN ISO 19011:2018 Ghid pentru auditarea sistemelor de management care oferă îndrumări specifice privind auditurile sistemului de management atât intern, cât și extern.

  Certificarea

  Certificarea conform standardelor pentru sisteme de management nu reprezintă o cerință obligatorie. Organizația poate implementa un sistem de management fără a fi certificat.

  Cu toate acestea, în cazul în care organizația dorește să aibă confirmarea unui terț că sistemul de management implementat corespunde cerințelor standardului, contribuind, în același timp, la îmbunătățirea imaginii pe piață și sporirea încrederii clienților, poate apela la organisme de certificare în vederea realizării acestei activități. 

  Versiunea în limba engleză a articolului o puteți accesa pe pagina web a Organizației Internaționale de Standardizare (ISO).