• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente  -  Ești elev sau student? Participă la concurs!

  Ești elev sau student? Participă la concurs!

       
   21.02.2017    3137 Accesări    

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) anunță organizarea celei de-a II-a ediții a concursului „Bune practici privind implementarea standardelor", care are drept scop sporirea gradului de conștientizare a importanței standardelor în promovarea dezvoltării economice sigure și durabile.

  Acest concurs tinde să întrunească studenți (de la ciclurile de licență, masterat și doctorat) și elevi/studenți din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar care, prin intermediul unei cercetări/ referat/ studiu de caz/ analiză, vor prezenta constatări, demonstrații cu privire la beneficiile obținute în urma implementării standardelor.
  Domeniile propuse spre cercetare sunt: construcții, inginerie electrică, energetică, alimentație publică, industria textilelor, agricultură, merceologie, medicină și asigurarea calității.

  Structura lucrării:
  Tema abordată va fi expusă în 2 subiecte:
  Subiectul 1 va conține abordarea teoretică a problemei studiate, precum și a domeniului cercetat în lucrare.
  Subiectul 2 reprezintă partea analitică a lucrării care poate conține analize cantitative și calitative ale situației actuale, evidențierea problemelor existente, precum și abordarea soluțiilor, prezentarea beneficiilor obținute în urma implementării standardelor.
  Ultima parte a lucrării va conține concluziile și recomandările participantului cu privire la subiectul abordat.

  Participanții care vor ocupa un loc premiant, vor obține un certificat de participare, eliberat de ISM, precum și un premiu bănesc.
  Lucrările vor fi publicate ulterior pe pagina web oficială a ISM.

  Când și unde va avea loc evenimentul?

  Mai 2017
  Institutul de Standardizare din Moldova,
  mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

  Pentru a participa la concurs vă puteți înregistra la numărul de telefon 022 905 325 sau pe adresa de e-mail aurica.butnari@standard.md.