• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente  -  ISM angajează!

  ISM angajează!

       
   29.05.2017    795 Accesări    

  A N U N Ţ
  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova  

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Fondul Național de Standarde

  Funcția vacantă: Specialist principal

  Telefon de contact: 022-905-330

  E-mail: natalia.granatiri@standard.md

  Persoana de contact: Granatîri Natalia, șef Fondul Național de Standarde

  Scopul funcţiei: asigurarea realizării procesului de comercializare a standardelor

  Atribuțiile de funcție:

  1)   Comercializarea standardelor;

  2)   Generarea și difuzarea informațiilor din baze de date;

  3)   Oferirea asistenței și consultațiilor clienților.

  Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnic sau în alt domeniu, în situația în care titularul are experiență în domeniul managementului bazelor de date.

  Experienţă profesională: minim 1 an în domeniul managementului bazelor de date.

  Cunoştinţe: Microsoft Office, Internet, limba română și limba rusă obligatoriu, engleza la nivel de comunicare.

  Abilităţi: de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)   cererea de participare la concurs;

  2)   copia buletinului de identitate;

  3)   copia carnetului de muncă, după caz;

  4)   copiile diplomelor de studii;

  5)   CV.

  Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs07.06.2017, ora 9ºº.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul I, sala de ședințe.

  Data desfășurării concursului07.06.2017, ora 10 ºº.

  Candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.