• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente  -  ISM angajează specialist coordonator, Biroul standardizare

  ISM angajează specialist coordonator, Biroul standardizare

       
   09.06.2017    729 Accesări    

  A N U N Ţ
  cu pr
  ivire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

   

  Denumirea persoanei juridice: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: birou standardizare, departament standardizare 

  Funcţia vacantă: specialist coordonator

  Telefon de contact: 0 22 905-302

  E-mail: tatiana.crotic@standard.md

  Persoana de contact: Tatiana Crotic, șef departament standardizare

  Scopul funcţiei:  asigurarea realizării procesului de adoptare a standardelor europene și internaționale

  Atribuțiile de funcție:

  -       Realizarea procesului de adoptare a standardelor europene și internaționale;

  -       Gestionarea listelor de standarde armonizate la reglementările tehnice naționale pe domeniile de activitate și a listelor de standarde armonizate la Directivele Europene de Nouă Abordare;

  -       Monitorizarea și analizarea actelor normative și legislative naționale care au tangență cu standardizarea;

  -       Identificarea și anularea standardelor moldovenești depășite și conflictuale.

  Studii: Superioare, de licenţă în domeniul tehnic, infrastructurii calității sau alte domenii similare

  Experienţă profesională: constituie un avantaj experiența în domeniul standardizare

  Cunoştinţe:

  -          Limba de stat, engleza sau franceza (citit și scris), se consideră un avantaj cunoașterea limbii ruse;

  -          Internet, Word, Excel, Power Point. 

  Abilități: Analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1) cererea de participare la concurs;

  2) copia buletinului de identitate;

  3) copia carnetului de muncă, după caz;

  4) copiile diplomelor de studii;

  5) CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, biroul 26 sau prin e-mail: tatiana.crotic@standard.md

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 14.07.2017

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe

  Data desfășurării concursului: 21.07.2017

  Candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.