• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente  -  Vino în echipa ISM!

  Vino în echipa ISM!

       
   09.06.2017    784 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) 

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Biroul comunicare 

  Funcția vacantă: Șef (pentru perioadă determinată)

  Telefon de contact: 022-905-304

  E-mail: inga.varvariuc@standard.md

  Persoana de contact: Varvariuc Inga, vicedirector administrativ

  Scopul funcției: organizarea și gestionarea procesului de comunicare cu părțile interesate și promovare a activității de standardizare

  Atribuțiile de funcție:

  1) asigurarea funcționalității Biroului comunicare prin repartizarea de sarcini și monitorizarea realizării acestora;

  2) managementul procesului de comunicare cu părțile interesate;

  3) managementul procesului de promovare a activității de standardizare;

  4) managementul procesului de machetare și difuzare a materialelor informaționale.

  Studii: superioare

  Experienţă profesională: elaborare de materiale informaționale, lucru în echipă

  Cunoştinţe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză

  Abilităţi: exprimare coerentă în scris și verbal (inclusiv corectitudine sub aspectul redactării lingvistice), creativitate în expunere (ca text și ca imagine), repartizarea sarcinilor și monitorizarea realizării acestora, soluționare de probleme organizatorice, comunicare eficientă

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1) cererea de participare la concurs;

  2) copia buletinului de identitate;

  3) copia carnetului de muncă, după caz;

  4) copiile diplomelor de studii;

  5) CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 19 iunie 2017, ora 09.30

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

  Data desfășurării concursului: 19 iunie 2017, ora 10.00 

   

  Candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.