• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect –Distilarea produselor petroliere la presiune atmosferică”

  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect –Distilarea produselor petroliere la presiune atmosferică”

       
   07.11.2017     

  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Comitet de proiect –Distilarea produselor petroliere la presiune atmosferică”

   Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională RS 8:2017 Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale, iniţiază crearea unui comitet tehnic de standardizare în domeniul distilării produselor petroliere la presiune atmosferică.

   Comitetul tehnic își va desfășura activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și va avea ca sarcină examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului american SM ASTM D86:2017 Metodă de încercare standardizată pentru distilarea produselor petroliere la presiunea atmosferică, în scopul aprobării acesteia.

   Prin participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, europeană și internațională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde produselor. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării producției la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină următoarele competențe:

   -              Să aibă experienţă în elaborarea sau în utilizarea standardelor;

  -              Să poată examina un proiect de standard sau un standard şi eventual să înainteze obiecţii sau propuneri de îmbunătăţire sau armonizare;

  -              Să aibă experienţă de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic;

  -              Să cunoască limba engleză.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu împlică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 06.12.2017, rugăm să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 315, e-mail: eugenia.roman@standard.md.