• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 66 „Comitet de proiect – Autovehicule pentru instruirea conducătorilor auto”

  Cu privire la constituirea comitetului tehnic CT 66 „Comitet de proiect – Autovehicule pentru instruirea conducătorilor auto”

       
   20.07.2018     

  În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor punctului 4.1.5 din regulile de standardizare națională RS 8:2017 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”, în baza procesului-verbal al ședinței din data de 06.07.2018, Institutul de Standardizare din Moldova hotărăște:

  1. Se constituie comitetul tehnic de standardizare CT 66 „Comitet de proiect – Autovehicule

  pentru instruirea conducătorilor auto”, în componență conform anexei.

  2. Obiectivul activității CT 66 este elaborarea și aprobarea standardului cu privire la

  autovehicule pentru instruirea conducătorilor auto.

  3. Comitetul tehnic își va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile regulilor de

  standardizare națională.