• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la actualizarea componenței comitetului tehnic de standardizare CT 34 „Comitet de proiect - Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci”.

  Anunţ cu privire la actualizarea componenței comitetului tehnic de standardizare CT 34 „Comitet de proiect - Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci”.

       
   13.05.2019     

   

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională RS 8:2017 Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale, iniţiază actualizarea componenței comitetului tehnic de standardizare CT 34 „Comitet tehnic de proiect – Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci”. 

   Comitetul tehnic își va desfășura activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și va avea ca sarcină, examinarea proiectului unei modificări la standardul SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci”.

  Menționăm, că participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare oferă posibilitatea de a influența elaborarea unui document, conform căruia ulterior întreprinderea va activa. Mai mult, prin participarea la activitățile CT, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standardele produselor. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării producției la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre actualizare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să aibă experiență de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic, să poată examina un proiect de standard sau un standard și eventual să înainteze obiecții sau propuneri de îmbunătățire sau armonizare.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu implică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 13.06.2019, rugăm să examinați propunerea de participare și în cazul acceptului să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28,

  tel. 022 905 322, e-mail: irina.smocvina@standard.md