• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare în domeniul tehnologiilor blockchain

  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare în domeniul tehnologiilor blockchain

       
   05.09.2019     

   

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), în temeiul regulilor de standardizare aduce la cunoștință părților interesate propunerea de creare a unui comitet tehnic de standardizare la nivel european (CEN/CENELEC), care va avea ca obiect de activitate standardizarea în domeniul tehnologiilor blockchain.

   Acesta va fi responsabil cu elaborarea și adoptarea standardelor pentru tehnologiile de tip blockchain și registru distribuit, care acoperă următoarele aspecte:

           cadre și metodologii organizaționale;scheme de evaluare a proceselor și produselor; 

           ghiduri privind tehnologiile blockchain și registru distribuit; 

           tehnologii inteligente;

           obiecte, dispozitive de calcul distribuite;

           servicii de date. 

   Propunerea de creare a unui astfel de comitet a fost inițiată de Organismul de standardizare din Italia (UNI).

   Un blockchain este o listă de înregistrări (sau date) în continuă creștere, numite blocuri, care sunt legate și securizate cu ajutorul criptografiei. Blockchainul este folosit pentru a înregistra tranzacțiile distribuit (pe mai multe calculatoare), iar înregistrările nu pot fi modificate retroactiv fără alterarea blocurilor ulterioare.

   Astfel, ISM inițiază crearea unui comitet tehnic național care va avea ca obiect al activității examinarea proiectelor standardelor europene în domeniul studierii tehnologiilor de tip blockchain și registru distribuit, ce urmează a fi elaborate de comitetul tehnic european propus spre creare, precum și examinarea standardelor deja disponibile sau în curs de elaborare la nivel internațional în cadrul ISO/TC 307  „Blockchain and distributed ledger technologies”.

   Menționăm, că participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare oferă posibilitatea de a influența elaborarea unui document, conform căruia ulterior întreprinderea va activa. Mai mult, prin participarea la activitățile CT, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării proceselor la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să aibă experiență de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic, să poată examina un proiect de standard sau un standard în limba engleză și eventual să înainteze obiecții sau propuneri de îmbunătățire sau armonizare.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu implică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 07.10.2019, rugăm să examinați propunerea de participare și în cazul acceptului să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28,tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md.