• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Suprafețe cu proprietăți biocide și antimicrobiene”

  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT „Suprafețe cu proprietăți biocide și antimicrobiene”

       
   29.10.2019     

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), în temeiul regulilor de standardizare aduce la cunoștință părților interesate propunerea de creare a unui comitet tehnic de standardizare la nivel internațional (ISO), care va avea ca obiect de activitate standardizarea în domeniul studierii proprietăților biocide și antimicrobiene.

   Standardizarea metodelor de testare utilizate pentru a evalua performanța și eficacitatea biocidului oricărei suprafețe cu activități antimicrobiene, inclusiv compatibilitatea acestora cu diferite familii de dezinfectanți și agenți de curățare. Astfel de metode vizează evaluarea activității biocide și diferențierea acesteia de activitatea biostatică.

   Astfel, ISM inițiază crearea unui comitet tehnic național care va avea ca obiect al activității examinarea proiectelor internaționale în domeniul studierii proprietăților biocide și antimicrobiene, ce urmează a fi elaborate de comitetul tehnic ISO TS/P 283 „Surfaces with biocidal and antimicrobial properties”.

   Menționăm, că participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare oferă posibilitatea de a influența elaborarea unui document, conform căruia ulterior întreprinderea va activa. Mai mult, prin participarea la activitățile CT, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării proceselor la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să aibă experiență de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic, să poată examina un proiect de standard sau un standard în limba engleză și eventual să înainteze obiecții sau propuneri de îmbunătățire sau armonizare.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu implică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 29.11.2019, rugăm să examinați propunerea de participare și în cazul acceptului să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28,

  tel. 022 905 323, e-mail: angela.hincu@standard.md.