• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

       
   12.06.2017     

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

   Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.

  Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Economiei, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.

  Astfel, art. 173 al Acordului de Asociere stabilește la alin. 5 că: ”În vederea integrării sistemului său de standardizare, Republica Moldova trebuie:

  (a) să transpună în mod progresiv corpusul de standarde Europene (EN) ca standarde naţionale;

  (b) simultan cu această transpunere, să retragă standardele naţionale contradictorii”.

  Având în vedere existența în vigoare a Reglementării tehnice ,,Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1329 la data de 13.12.2016. Această Hotărâre transpune Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

  Întru executarea acestei hotărâri au fost elaborat şi adoptat de către Ministerul Economiei Ordinul nr.3 din 14.01.2017, cu lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică ,,Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.

  În acest context, ISM a decis inițierea anulării din data de 07.07.2017 a standardelor conflictuale din domeniul reglementat ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi cu standardele europene.

  Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmând link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinMct.pdf.