• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali

       
   16.06.2017     

  Anunţ privind

  propunerea de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali 

   Urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii. Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația națională armonizată la legislația Uniunii.

   La data de 26.04.2012, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 268 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, prin care a fost transpus Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele cu modificările și completările ulterioare.

   Această Hotărîre de Guvern a intrat în vigoare la data de 11.05.2013. Însă, actualmente există o serie de standarde ale fostei URSS, cu ani de emisie începînd cu 1973, care se utilizează în continuare de către laboratoarele de încercări și organismele de certificare, iar utilizarea acestora împiedică aplicarea deplină a Hotărîrii Guvernului nr. 268.

   Sub aspectul standardizării, Vă comunicăm că, în temeiul atribuțiilor sale legale, ISM a identificat și va anula, din data de 01.08.2017, o serie de standarde moldovenești contradictorii cu această Hotărîre de Guvern (se anexează lista).

   Lista poate fi vizualizată aici.

   Tehnologia de producere, materiile prime, materialele și tehnicile de ambalare, cunoştinţele şi practicile administrative aplicabile fertilizanților au evoluat în foarte mare măsură comparativ cu perioada anilor ‘70-‘80, la care se referă majoritatea acestor standarde, astăzi considerate a fi incompatibile cu practicile europene spre care tindem şi la care ne-am angajat să ne aliniem.

   La rîndul său, producătorii și laboratoarele de încercări trebuie să aplice doar prevederile actelor normative obligatorii, adică în primul rînd Hotărîrea Guvernului nr. 268.