• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale

  Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale

       
   27.06.2017     

  Anunţ asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul semințelor de cereale

   Urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii. Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația națională armonizată la legislația Uniunii.

   La data de 18.07.2014, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 600 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase, prin care a fost transpusă  Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale.

   Această Hotărîre de Guvern a intrat în vigoare la data de 25.01.2015. Însă, actualmente există o serie de standarde ale fostei URSS, cu ani de emisie începînd cu 1976, care se utilizează în continuare de către părțile interesate, iar utilizarea acestora împiedică aplicarea deplină a Hotărîrii Guvernului nr. 600.

   Sub aspectul standardizării, Vă comunicăm că, în temeiul atribuțiilor sale legale, ISM a identificat și va anula din data de 01.08.2017 o serie de standarde moldovenești contradictorii cu această Hotărîre de Guvern.

  Lista poate fi vizualizată aici.

  La rîndul său, producătorii, utilizatorii și alte părți interesate trebuie să aplice doar prevederile actelor normative obligatorii, adică în primul rînd Hotărîrea Guvernului nr. 600.