• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul ferestrelor și ușilor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul ferestrelor și ușilor

       
   03.07.2017     

  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 ”Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.

  Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.

  La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că ”în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”.

  În acest context, ISM a decis inițierea unei serii de anulări de standarde conflictuale din domeniul construcțiilor, fiind selectate produse care nu au manifestări cu efect fundamental.

  Astfel, la data de 01.08.2017 vor fi anulate 31 standarde moldovenești din domeniul ferestrelor și ușilor, conflictuale cu alte 47 standarde europene. Lista poate fi vizualizată aici. Aceste standarde europene au fost adoptate începînd cu anul 2010, dar, cu regret, nu sunt implementate efectiv pînă astăzi.

  Totodată, dorim să Vă comunicăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte coercitive, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern.

  În lumina celor expuse, utilizatorii pot încă aplica standardele anulate pe perioada stabilită prin Ordinului MDRC nr. 38 din 21.03.2017, adică pînă la data de 31.12.2020 (sau o altă dată, dacă aceasta va fi modificată prin decizia MDRC).