• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde din domeniul produselor cosmetice, contradictorii cu legislația în vigoare

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde din domeniul produselor cosmetice, contradictorii cu legislația în vigoare

       
   05.07.2017     

  Urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii. Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii.

  La data de 02.11.2016, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1207 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, prin care a fost transpus Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice. Acest regulament urmează să intre in vigoare la data de 11.11.2018.

  Avînd în vedere că actualmente există o serie de prevederi regulatorii legate de plasarea pe piață a produselor cosmetice, considerăm relevantă inițierea unor activități pentru pregătirea aplicării efective și depline a Hotărîrii Guvernului nr. 1207.

  Sub aspectul standardizării, Vă comunicăm că la data intrării în vigoare a Hotărîrii menționate – la 11.11.2018 - Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) va anula standardele moldovenești GOST contradictorii cu această Hotărîre. Lista poate fi vizualizată aici.

  O mare parte din aceste standarde care nu sunt compatibile cu Hotărîrea Guvernului nr. 1207 se conțin în Ordinul MAIA nr. 71 din 26.04.2007 cu privire la aprobarea standardelor naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor cosmetice.

  Tehnologia de producere, materiile prime, materialele și tehnicile de ambalare, cunoştinţele şi practicile administrative aplicabile produselor cosmetice au evoluat în foarte mare măsură comparativ cu perioada anilor ‘70-‘80, la care se referă majoritatea standardelor, care astăzi deja se consideră a fi incompatibile cu practicile europene spre care tindem şi la care ne-am angajat să ne aliniem. La rîndul său, producătorii și laboratoarele de încercări trebuie să aplice doar prevederile actelor normative obligatorii. Doar prin aplicarea legislației sectoriale și a standardelor europene și internaționale industria moldovenească are șanse de a fi competitivă și va avea potențial de export, iar consumatorilor le va fi asigurat un grad de protecție apropiat de cel european.

  În acest context, producătorii, utilizatorii și alte părți interesate trebuie să aplice doar prevederile actelor normative obligatorii, adică în primul rînd Hotărîrea Guvernului nr. 1207.