• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde privind produsele alimentare, contrare legislației sectoriale

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde privind produsele alimentare, contrare legislației sectoriale

       
   18.07.2017     

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde privind produsele alimentare, contrare legislației sectoriale

   Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

   Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestor prevederi armonizate.

   Începând din anul 2007, MAIA a inițiat elaborări de reglementări tehnice (după cum se numeau la acel moment) în diverse domenii alimentare, care se aprobă prin hotărâri de guvern și la momentul actual, marea majoritate a produselor din domeniul alimentar sunt reglementate prin intermediul unor așa hotărâri.

   Fiecare dintre aceste Hotărâri de Guvern transpun Regulamente sau Directive UE pe diverse subiecte, au efect de aplicare obligatorie și descriu în detaliu pentru fiecare grup de produse terminologia, cerințele privind calitatea, inofensivitatea, clasificarea, materiile prime, etichetarea, aspecte de producere etc. Toate aceste cerințe sunt suficiente pentru a asigura accesul și plasarea pe piața internă a produselor sigure pentru consumatori.

   La data de 23.12.2016 a intrat în vigoare modificarea la Legea nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică (modificare aprobată prin Legea nr. 186 din 22.07.2016). Scopul acestei modificări a fost de a alinia în definitiv sistemul național de reglementări tehnice la modelul european. Modelul european de reglementare a plasării pe piață a produselor vizează diferit plasarea pe piață a produselor industriale (ne-alimentare) și a celor alimentare, pentru fiecare din aceste clase de produse existând principii și reguli distincte.

   În special, începând cu 23.12.2016 produselor alimentare nu li se mai aplică principiile și prevederile Legii nr. 420. Astfel, produselor alimentare nu li se mai aplică conceptul de cerințe esențiale, prezumția conformității, standarde conexe (acum se numesc ”standarde armonizate”), care sunt caracteristice strict produselor industriale. Ca urmare a acestor prevederi, MAIA a emis ordinul nr. 30 din 23.02.2017 prin care au fost anulate 17 ordine ale MAIA referitoare la stabilirea listelor de standarde conexe pentru produse alimentare și acest lucru este salutabil.

   Concomitent, ISM trebuie să îşi exercite atribuţiile ce derivă din art. 408 al Acordului de Asociere, prin care trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația națională armonizată la legislația UE și din art. 4 lit. h) al Legii cu privire la standardizarea națională nr. 20 din 04.03.2016, potrivit cărui standardele moldovenești nu pot fi contrare prevederilor legislației. Astfel, ISM a identificat o serie de standarde GOST, care stabilesc cerințe pentru produse («технические условия») care nu corelează sau sunt contrare prevederilor legislației sectoriale din domeniul alimentar.

   În aceste condiţii, există riscul că prevederile legislației sectoriale, instituite prin transpunerea Directivelor şi Regulamentelor UE, să fie ”erodate” de multitudinea de standarde GOST existente în domeniul industriei alimentare. Standardele GOST sunt în mare parte emise în perioada sovietică (de ex. standardul GOST 3898-56 „Мука соевая дезодорированная. Технические условия” emis în anul 1956) şi prin definiţie sunt incompatibile cu legislaţia sectorială în vigoare şi cu spiritul sistemului de siguranță alimentară instituit în ultimii ani.


   În contextul celor expuse, ținând cont de contradicțiile cu legislația, urmărind crearea condițiilor pentru implementarea efectivă a legislației sectoriale, ISM Vă informează că a inițiat o anchetă publică, inclusiv cu comitetele tehnice, și va anula din data de 01.09.2017 standardele GOST contrare legislației sectoriale. Lista poate fi vizualizată aici.

   

  La rândul său, producătorii, utilizatorii și alte părți interesate trebuie să aplice doar prevederile legislației sectoriale.

   Totodată, dorim să Vă comunicăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările.

   Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există prevederi legale care prioritar trebuie respectate. În plus la faptul că au fost respectate prevederile legislației, utilizatorul, producătorul sau autoritatea de reglementare, poate utiliza în continuare aceste standarde anulate (inclusiv pentru exportul pe piețele CSI de ex.), doar că trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi oferă nivelul de competitivitate și legitimitate necesar obținerii succesului pe piață.

   ISM rămâne deschis pentru discuții și cooperare pe subiectele menționate mai sus.