• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru ascensoare

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru ascensoare

       
   17.08.2017     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru ascensoare

  Pe parcursul ultimilor ani, Guvernul Republicii Moldova întreprinde acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 ”Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.

   Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.

   La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că ”în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”.

   La data de 20.01.2016, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 8 ”Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”, publicată la 29.01.2016 în Monitorul Oficial. Această Hotărîre transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor-membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare. Hotărîrea respectivă urmează a intra în vigoare la data de 29.01.2018 (la 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial).

   În lumina atribuțiilor sale, ISM a adoptat standardele europene aplicabile domeniilor industriale, inclusiv pentru domeniul ascensoarelor (45 de standarde).

   Întru executarea pct. 2 al Hotărîrii de Guvern, Ministerul Economiei a elaborat şi a aprobat prin Ordinul nr. 40 din 17.03.2016, Lista standardelor armonizate (conexe) la Reglementarea tehnică privind ascensoarele şi componentele de siguranță pentru ascensoare.

   Preluarea legislației europene și alinierea la practicile UE impune, în primul rînd, și măsuri de implementare efectivă a legislației transpuse, astfel, fiind necesare inițiative și activități care ar duce al punerea în aplicare reală a prevederilor noi.

   În acest sens, ISM a identificat toate standardele GOST aplicabile ascensoarelor, care sunt conflictuale cu standardele europene menționate în Ordinul Ministerului Economiei nr. 40 și va anula aceste standarde la data intrării în vigoare a Hotăririi Guvernului nr. 8 – adică la data de 29.01.2018:

  Indicativ standard

  Titlu standard

  GOST 22011-95

  Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

  GOST 22845-85

  Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ

  GOST 30247.3-2002

  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов

  GOST 8823-85

  Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры

  GOST 8824-84

  Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры

  Totodată, dorim să Vă comunicăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte coercitive, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern.