• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii

  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii

       
   21.08.2017     

  Anunţ cu privire la anularea standardelor din domeniul cărnii

   Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii. Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația națională armonizată la legislația Uniunii.

   La data de 28.06.2007, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 720 Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse din carne”, care stabileşte toate cerinţele minime de calitate, siguranţa alimentară, materiile prime, cerințele organoleptice, caracteristicile fizico-chimice, de prezentare, etichetare și ambalare a produselor care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea produselor din carne destinate consumului uman, provenite atât din producţia autohtonă, cât şi de import.

   Această Hotărâre de Guvern a intrat în vigoare la data de 20.07.2007, însă, actualmente există o serie de standarde ale fostei URSS, cu ani de emisie începând cu 1962, care se utilizează în continuare de către părțile interesate, iar utilizarea acestora împiedică aplicarea deplină a Hotărârii Guvernului nr. 720.

   Sub aspectul standardizării, Vă comunicăm că, în temeiul atribuțiilor sale legale, ISM a identificat și va anula din data de 18.10.2017 o serie de standarde moldovenești care stabilesc cerințe de produs contradictorii cu această Hotărîre de Guvern.

   Lista standardelor propuse spre anulare o puteți vedea aici.

   La rândul său, producătorii, utilizatorii și alte părți interesate trebuie să aplice doar prevederile actelor normative obligatorii, adică în primul rând Hotărârea Guvernului nr. 720.

   ISM rămâne deschis pentru discuții și cooperare pe subiectele menționate mai sus.