• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei

       
   25.08.2017     

  Anunţ de anchetă publică

  asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde GOST din domeniul metrologiei 

   

  Ministerul Economiei, precum și alte entități din domeniul metrologiei – Institutul Național de Metrologie, Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Institutelor Naționale de Metrologie (EURAMET).

  Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin alte documente de politici naționale aprobate în domeniul metrologiei.

  Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.

  Deja au fost transpuse o serie de Directive şi Regulamente ale UE sub forma unor Hotărîri de Guvern, cum ar fi de ex. Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 08.04.2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, Hotărîrea Guvernului nr. 907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate și altele.

  Astfel, pentru a asigura o aliniere la practicile UE și pentru a asigura condiții pentru implementarea efectivă a cadrului normativ în domeniul metrologiei, se iniţiază periodic discuţii privind anularea unor standarde depăşite tehnologic şi care nu mai au relevanţă în condiţiile actuale ale prevederilor legislației și pieţei mijloacelor de măsurare.

  Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitatea acestuia de autoritate centrală de metrologie, a venit cu propunerea de a anula o listă de standarde din domeniul metrologiei (lista poate fi descărcată aici).

  Astfel, ISM va opera anularea standardelor menționate la data de 01.10.2017.

   

  În contextul celor expuse, părțile interesate pot prezenta pînă la data de 25.09.2017 opiniile asupra acestei propuneri.