• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tehnologiei creșterii animalelor agricole

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tehnologiei creșterii animalelor agricole

       
   31.10.2017     

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul tehnologiei creșterii animalelor agricole

  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

  Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

  Comitetul tehnic CT 53 „Tehnologia creșterii animalelor agricole” a supus examinării periodice standardul moldovenesc SM 78:1995 „Creşterea taurinelor. Terminologie”, în urma căreia s-a constatat că standardul dat nu satisface cerințelor pieții, iar informația prezentată în ele nu este utilă pentru producător, standardul fiind propus spre anulare.

  Astfel, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze standardul SM 78:1995 din data de 30.11.2017.