• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru încălțăminte

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru încălțăminte

       
   10.11.2017     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru încălțăminte

  Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

  Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.

  La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că „în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”.

  Având în vedere potențialul de dezvoltare și ritmurile de creștere a industriei de încălțăminte și a exportului acesteia, ISM consideră relevantă fortificarea tehnologiilor și practicillor prin aplicarea standardelor internaționale și europene corespunzătoare.

  Astfel, ISM a decis inițierea unei serii de anulări de standarde conflictuale din domeniul încălțămintei (lista poate fi descărcată aici).

  Astfel, la data de 31.12.2017 vor fi anulate un șir de standarde moldovenești din domeniul încălțămintei, conflictuale cu standarde europene adoptate ca standarde moldovenești. Aceste standarde europene au fost adoptate începînd cu anul 2006, dar, cu regret, nu sunt implementate efectiv pînă astăzi.

  Totodată, dorim să Vă comunicăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte coercitive, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern.