• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul construcțiilor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul construcțiilor

       
   13.11.2017     

  Anunţ de anchetă publică

  asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul construcțiilor

   Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Comitetul tehnic CT 51 „Materiale și articole de construcție” a supus examinării periodice standardele moldovenești în vigoare ce țin de domeniul construcțiilor, în urma căreia s-a constatat că standardele date nu satisfac cerințele pieții, iar informația prezentată în ele nu este utilă pentru producător, standardele fiind propuse spre anulare.

   Astfel, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze standardele prezentate mai jos din data de 10.12.2017:

  -        SM 250:2004 Betoane celulare. Condiţii tehnice;

  -        SM 260:2005 Argilă naturală pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice;

  -        SM 267:2007 Amestecuri uscate de termoizolare pentru construcţii. Condiţii tehnice.