• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul produselor vinicole

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul produselor vinicole

       
   28.11.2017     

  Anunţ de anchetă publică

  asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde moldovenești originale din domeniul produselor vinicole

   Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Comitetul tehnic CT 9 „Produse viticole și vinicole, alte produse alcoolice alimentare” a supus examinării periodice standardul moldovenesc SM 215:2002 „Vinuri materie primă, vinuri, băuturi şi sucuri. Metoda gaz-cromatografică de determinare a acidului sorbic”, în urma căreia s-a constatat că standardul dat nu satisface cerințelor pieții, iar informația prezentată în ele nu este utilă pentru producător, standardul fiind propus spre anulare.

   Astfel, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze standardul SM 215:2002 din data de 25.12.2017.