• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare

       
   08.12.2017     

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul produselor alimentare

   Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 „Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Comitetul tehnic CT 50 „Produse de prelucrare a materiei prime vegetale” a supus examinării periodice standardele moldovenești SM 144:1996 „Conserve. Tocană de legume pentru amatori. Condiţii tehnice”, SM 131:1996 „Conserve. Pătlăgele vinete moldoveneşti. Condiţii tehnice” și SM 132:1996 „Conserve de ardei gras. Condiţii tehnice” în urma căreia s-a constatat că standardele date nu satisfac cerințelor pieții, iar informația prezentată în ele nu este utilă pentru producător, standardele fiind propus spre anulare.

   Astfel, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze standardul SM 144:1996, SM 131:1996 și SM 132:1996 din data de 05.01.2018.