• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniile industriei

  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniile industriei

       
   03.05.2018     

   

  Anunţ privind intenția anulării standardelor interstatale din domeniile industriei, inclusiv ambalaje, hârtie și carton, industria lemnului, mobilier, produse ale industriei chimice minereuri, industria cauciucului și a materialelor plastice, sticlei și a ceramicii, industria textilă și a pielăriei, industria de confecții, metalurgie, tehnici de fabricare, asamblări mecanice și componente, elemente de fixare, instrumente, securitatea muncii, măsurări, energetică, transmisia căldurii și documentare

  Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

  Deja au fost transpuse o serie de Directive şi Regulamente ale UE sub forma unor Hotărâri de Guvern, cum ar fi de exemplu Hotărârea Guvernului nr. 130 din  21.02.2014 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Maşini industriale”, Hotărârea Guvernului nr. 807 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, Hotărârea Guvernului Nr. 1329 din  13.12.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”, Hotărârea Guvernului nr. 913 din  25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii și altele. Standardele moldovenești trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice. Corpul de standarde naționale reflectă indirect gradul de dezvoltare al industriei naționale și progresul atins de aceasta în competiția economică globală.

  Astfel, pentru a asigura o aliniere deplină și multilaterală la practicile UE și pentru a asigura condiții pentru implementarea efectivă a cadrului normativ în domeniul industriei, se iniţiază periodic discuţii privind anularea unor standarde depăşite tehnologic, care nu mai au relevanţă în condiţiile actuale ale prevederilor legislației și pieţei produselor industriale și care nu mai reflectă spiritual actual al stadiului tehnic.

  Institutul de Standardizare din Moldova a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova și propune anularea acestor standarde de la data de 01.08.2018.

  Lista poate fi descărcată aici.

  Totodată, dorim să Vă comunicăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative. Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte coercitive, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. De asemenea la anularea aplicării unui standard GOST, textul acestuia nu dispare. Standardul doar își pierde statutul oficial de standard moldovenesc, iar el este păstrat în continuare în Fondul Național de Standarde al ISM. Acest standard poate fi utilizat drept referință în contractele comerciale pentru export în statele în care aceste standarde se aplică.

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică până la data de 31.07.2018, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.