• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

       
   16.05.2018     

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

  Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.

  De către Ministerul Economiei și Infrastructurii, întru asigurarea îndeplinirii prevederilor Ordinului nr. 34 din 02.03.2016, prin care a fost aprobat „Programul de perspectivă pentru anii 2016-2020 privind revizuirea fondului de documente normative din domeniul metrologiei în scopul armonizării cu legislația și standardele europene și internaționale”, au fost identificate o serie de standarde GOST în vigoare, ca fiind depășite tehnic, care se propun a fi anulate de la data de 15.07.2018.

   Lista standardelor propuse spre anulare poate fi consultată aici.