• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniile industriei naționale

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale în domeniile industriei naționale

       
   25.05.2018     

   

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale domeniile industriei, inclusiv ambalaje, hârtie și carton, industria lemnului, mobilier, produse ale industriei chimice minereuri, industria cauciucului și a materialelor plastice, sticlei și a ceramicii, industria textilă și a pielăriei, industria de confecții, metalurgie, tehnici de fabricare, asamblări mecanice și componente, elemente de fixare, instrumente, securitatea muncii, măsurări, combustibili, transmisia căldurii și mașini agricole

  Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene.

  Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

  Deja au fost transpuse o serie de Directive şi Regulamente ale UE sub forma unor Hotărâri de Guvern, cum ar fi de exemplu Hotărârea Guvernului nr. 130 din 21.02.2014 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Maşini industriale”, Hotărârea Guvernului nr. 807 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, Ordinul Ministerului Industriei şi Infrastructurii nr.61 din 23 aprilie 2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile”, Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii și altele.

  Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională. La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că „în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”. Pentru executarea acestor prevederi, ISM a examinat standardele moldovenești în vigoare (standarde interstatale, ale altor țări), pentru a le identifica pe cele conflictuale cu standardele armonizate europene adoptate ca standarde moldovenești sau cu standarde moldovenești originale.

  Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 24.08.2018. Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.

  După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al ISM şi este disponibil pentru consultare și aplicare. Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspândită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață.

  La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 24.08.2018, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.