• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului

       
   25.05.2018     

   

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul industriei alimentare, agriculturii și protecției mediului

  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestor prevederi armonizate. Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională. La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că „în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”. Pentru executarea acestor prevederi, ISM a examinat standardele moldovenești în vigoare (standarde interstatale, ale altor țări), pentru a le identifica pe cele conflictuale cu standardele armonizate europene adoptate ca standarde moldovenești sau cu standarde moldovenești originale.

  Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 24.08.2018. Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată  aici.

  După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al ISM şi este disponibil pentru consultare și aplicare. Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspândită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață.

  La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 24.08.2018, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.