• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovenești conflictuale în domeniul construcțiilor

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovenești conflictuale în domeniul construcțiilor

       
   17.07.2018     

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor moldovenești conflictuale în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție

  Având în vedere faptul intrării în vigoare la data de 05.08.2018 a Hotărârii Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, luând în considerare obligațiile asumate de Republica Moldova prin articolul 173 al Acordului de Asociere potrivit căruia sunt necesare acțiuni pentru asigurarea implementării efective a legislației transpuse, precum și prevederile art. 173 (5) lit. b), conform cărui trebuie anulate standardele conflictuale cu standardele europene adoptate ca naționale, Institutul de Standardizare din Moldova Vă comunică despre inițierea procesului de anulare a standardelor conflictuale pentru domeniul construcțiilor și materialelor de construcție

  Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 01.09.2018. Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.