• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual

       
   08.10.2018     

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unui standard conflictual

   Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN/CENELEC și internaționale ISO, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.

   La solicitarea Aeroportului Internațional Chișinău, precum și cu avizul pozitiv al Ministerului Economiei și Infrastructurii și Autorității Aeronautice Civile, ținând cont de faptul că SM GOST 32595:2014 „Combustibili de aviaţie pentru turbine cu gaze JET A-1. Condiţii tehnice” nu se regăsește în documentația operatorilor străini de aeronave în Republica Moldova și nici în registrul producătorilor de motoare turboreactoare pentru avioane precum, ca fiind un standard acceptat, mai mult ca atât, având în vedere că standardul ASTM D 1655-18a este unul recunoscut la nivel internațional, ISM inițiază anularea standardului SM GOST 32595:2014 de la data aprobării standardului ASTM D 1655-18a ca standard moldovenesc.

   Asupra propunerii de anulare a aplicării acestui standard poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 07.12.2018, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.