• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei

       
   09.11.2018     

  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Institutelor Naționale de Metrologie (EURAMET).

   Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin alte documente de politici naționale aprobate în domeniul metrologiei.

   Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.

   La art. 6 al Legii metrologiei care prevede expres categoriile de documente normative în domeniul metrologiei legale, nu se mai regăsesc standardele GOST în domeniul metrologiei. La fel, standardele moldovenești trebuie să fie coerente cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

   În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională, ISM informează publicul larg și părțile interesate că, la inițiativa Autorității centrale de metrologie, intenționează să anuleze standardele:

  GOST 8.259-2004 „Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии . Методика поверкиˮ;

  GOST 8.391-80 „Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики электрической энергии постоянного тока. Методы и средства поверки”;

  GOST 8.584-2004 „Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики статические активной электрической энэргии переменного тока. Методика поверки” din data de 21.12.2018.

   ISM Vă comunică despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau al autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmând link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinMct.pdf.