• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești și interstatale din domeniul industriei alimentare

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești și interstatale din domeniul industriei alimentare

       
   28.01.2019     

  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestor prevederi armonizate.

  De asemenea Hotărârea Guvernului nr. 1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2018-2022, la pct. 1.3 din anexa nr. 1 prevede retragerea a celor 700 de standarde GOST existente în prezent, întrucât acestea contravin actelor normative în vigoare.

  Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat standardele interstatale în vigoare (inclusiv standardele moldovenești SM GOST și SM GOST R), și a identificat o serie de standarde, care nu au fost regăsite în domeniile de acreditare a laboratoarelor de încercări, organismelor de acreditare și de certificare și care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale. ISM propune anularea acestor standarde de la data de 01.04.2019.

  Lista standardelor poate fi consultată aici.

  După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare.

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la data de 30.03.2019, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

  ISM Vă comunică despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare. Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmând link-ul  http://standard.md/public/files/2016/doc/LinMct.pdf
  .