• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului conflictual din domeniul managementului siguranței produselor alimentare

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării standardului conflictual din domeniul managementului siguranței produselor alimentare

       
   05.06.2019     

  Conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestor prevederi armonizate.

  Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 cu privire la standardizarea națională.

  La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că „în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”.

  Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea standardului moldovenesc SM GOST R 51705.1:2002 „Sistemele calităţii. Managementul calităţii produselor alimentare în baza principiilor HACCP. Cerinţe generale” ca conflictual cu standardul SM EN ISO 22000:2018 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar” de la data de 03.07.2019.

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestui standard poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 03.07.2019, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.