• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării standardului interstatal conflictual din domeniul metrologiei

       
   19.07.2019     

  Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Institutelor Naționale de Metrologie (EURAMET).

   Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.

   La art. 6 al Legii metrologiei care prevede expres categoriile de documente normative în domeniul metrologiei legale, nu se mai regăsesc standardele GOST. La fel, standardele moldovenești trebuie să fie coerente cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

   În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) lit. e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională, ISM informează publicul larg și părțile interesate că, la inițiativa autorității de reglementare în domeniul infrastructurii calității – Ministerul Economiei și Infrastructurii, intenționează să anuleze din data de 16.09.2019 următorul standard interstatal GOST conflictual din domeniul metrologiei:

   – GOST 8.247-2004 „Государственная система обеспечения единства измерений. Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. Методика поверки”;

   Asupra propunerii de anulare a aplicării acestui standard poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 16.09.2019, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.