• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

       
   05.09.2019     

  Ca urmare a procesului de armonizare a legislației, desfășurat în baza angajamentelor asumate de Republica Moldova, semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii, prin realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii și să ia toate măsurile pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acestor prevederi armonizate.

  Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat standardele interstatale în vigoare și a identificat o serie de standarde, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale.

  ISM propune anularea acestor standarde de la data de 01.11.2019.

  Lista standardelor poate fi consultată mai jos.

  După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare.

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la data de 31.10.2019, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

  ISM Vă comunică despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.

   

  Lista standardelor depășite tehnic 

  1.        

  GOST 2.851-75

  Горная графическая документация. Общие правила выполнения горных чертежей

  2.        

  GOST 2.852-75

  Горная графическая документация. Изображение элементов горных объектов

  3.        

  GOST 2.853-75

  Горная графическая документация. Правила выполнения условных обозначений

  4.        

  GOST 2.854-75

  Горная графическая документация. Обозначения условные ситуации земной поверхности

  5.        

  GOST 2.855-75

  Горная графическая документация. Обозначения условные горных выработок

  6.        

  GOST 2.857-75

  Горная графическая документация. обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания.

  7.        

  GOST 10028-81 E

  Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия

  8.        

  GOST 10037-83

  Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия

  9.        

  GOST 10067-80

  Реактивы. Калий фтористый кислый. Технические условия

  10.     

  GOST 10071-89

  Калибры для одназаходной трапецеидальной резьбы. Допуски

  11.     

  GOST 10075-75

  Реактивы. Калий фосфорнокислый 7-водный. Технические условия

  12.     

  GOST 10100-84

  Угли каменные и антрацит. Метод определения обогатимости

  13.     

  GOST 10111-85 E

  Стеклорезы алмазные. Технические условия

  14.     

  GOST 10136-77

  Диэтиленгликоль. Технические условия

  15.     

  GOST 10138-93

  Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия

  16.     

  GOST 10144-89

  Эмали ХВ-124. Технические условия

  17.     

  GOST 10157-79

  Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

  18.     

  GOST 10164-75

  Реактивы. Этиленгликоль. Технические условия

  19.     

  GOST 1016-90

  Консервы. Овощи фаршированные в томатном соусе. Технические условия

  20.     

  GOST 10214-78

  Сольвент нефтяной. Технические условия

  21.     

  GOST 10227-86

  Топлива для реактивных двигателей. Технические условия

  22.     

  GOST 10232-77

  Ткани и штучные изделия  чистольняные, льняные и полульняные полотенечные. Общие технические условия

  23.     

  GOST 1023-91

  Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

  24.     

  GOST 10243-75

  Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры

  25.     

  GOST 10298-79

  Селен технический. Технические условия

  26.     

  GOST 10299-80

  Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия

  27.     

  GOST 10300-80

  Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия

  28.     

  GOST 10301-80

  Заклепки с полупотайной головкой классов точности В и С. Технические условия

  29.     

  GOST 10302-80

  Заклепки с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. Технические условия

  30.     

  GOST 10304-80

  Заклепки классов точности В и С. Общие технические условия

  31.     

  GOST 10322-71

  Шкурки норки выделанные. Технические условия

  32.     

  GOST 10325-79

  Головные уборы меховые. Общие технические условия

  33.     

  GOST 10337-80

  Винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  34.     

  GOST 10339-80

  Винты с потайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  35.     

  GOST 10340-80

  Винты с полупотайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  36.     

  GOST 10341-80

  Винты с полукруглой головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  37.     

  GOST 10342-80

  Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением "под ключ" невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  38.     

  GOST 10343-80

  Винты с лыской "под ключ" невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  39.     

  GOST 10344-80

  Винты с накатанной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

  40.     

  GOST 10585-99

  Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия

  41.     

  GOST 1059-72

  Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний

  42.     

  GOST 10597-87

  Кисти и щетки малярные. Технические условия

  43.     

  GOST 10606-72

  Гайки шестигранные корончатые с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Конструкция и размеры

  44.     

  GOST 10608-72

  Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности А. Конструкция и размеры

  45.     

  GOST 10609-72

  Гайки шестигранные корончатые с уменьшенным размером "под ключ" с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности А. Конструкция и размеры

  46.     

  GOST 10610-72

  Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером "под ключ" с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности А. Конструкция и размеры

  47.     

  GOST 10619-80

  Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

  48.     

  GOST 10620-80

  Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

  49.     

  GOST 10634-88

  Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств

  50.     

  GOST 10635-88

  Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе

  51.     

  GOST 10674-97

  Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия.

  52.     

  GOST 10678-76 E

  Кислота ортофосфорная термическая. Технические условия

  53.     

  GOST 10679-76

  Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

  54.     

  GOST 10690-73 E

  Калий углекислый технический (поташ). Технические условия

  55.     

  GOST 1076-86

  Шапки-ушанки из искусственного меха для военнослужащих. Технические условия

  56.     

  GOST 10906-78

  Шайбы косые. Технические условия

  57.     

  GOST 10935-97

  Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

  58.     

  GOST 10950-78

  Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения

  59.     

  GOST 10981-97

  Консервы "Рагу из дальневосточных лососевых рыб натуральное". Технические условия

  60.     

  GOST 11027-80

  Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия

  61.     

  GOST 11039-84

  Ткани льняные и полульняные пестротканые и кислованные. Общие технические условия

  62.     

  GOST 11042-90

  Молотки стальные строительные. Технические условия

  63.     

  GOST 11110-75

  Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия

  64.     

  GOST 1126-77

  Одежда форменная. Куртки хлопчатобумажные утепленные с кокеткой. Технические условия

  65.     

  GOST 11372-84

  Платки головные хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной пряжи. Общие технические условия

  66.     

  GOST 11381-83

  Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия

  67.     

  GOST 11518-88

  Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия

  68.     

  GOST 1164-86

  Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности

  69.     

  GOST 1165-86

  Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности

  70.     

  GOST 11802-88

  Топливо для реактивных двигателей. Метод определения термоокислительной стабильности в статических условиях

  71.     

  GOST 12056-66

  Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия

  72.     

  GOST 12069-90

  Меры длины штриховые брусковые. Технические условия

  73.     

  GOST 12266-89

  Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

  74.     

  GOST 12302-83

  Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия

  75.     

  GOST 12308-89

  Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия

  76.     

  GOST 12433-83

  Изооктаны эталонные. Технические условия

  77.     

  GOST 12438-66

  Шкурки соболя выделанные. Технические условия

  78.     

  GOST 12492.13-90

  Профиль С-образный для сельскохозяйственных машин. Сортамент

  79.     

  GOST 13304-67

  Шкурки выдры выделанные. Технические условия

  80.     

  GOST 13781.0-86 E

  Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия

  81.     

  GOST 14693-90 E

  Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

  82.     

  GOST 14832-96 (ISO 5019-3-84)

  Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые. Технические условия

  83.     

  GOST 15525-70

  Гайки шестигранные особо высокие класса точности В. Конструкция и размеры

  84.     

  GOST 15589-70

  Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры

  85.     

  GOST 15590-70

  Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С. Конструкция и размеры

  86.     

  GOST 15591-70

  Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры

  87.     

  GOST 16020-70

  Скот для убоя. Термины и определения

  88.     

  GOST 1623-89

  Калибры для дюймовой резьбы с углом профиля 55°. Допуски

  89.     

  GOST 16327-88

  Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия

  90.     

  GOST 16349-85 E

  Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия

  91.     

  GOST 16357-83

  Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия

  92.     

  GOST 16441-78 E

  Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 110-500 кВ. Технические условия

  93.     

  GOST 16442-80

  Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

  94.     

  GOST 16555-75

  Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Технические условия

  95.     

  GOST 16714-71

  Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия

  96.     

  GOST 16728-78

  Масло ВНИИИ НП-403. Технические условия

  97.     

  GOST 16821-91

  Сейсморазведка. Термины и определения

  98.     

  GOST 17.5.1.01-83

  Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

  99.     

  GOST 17606-81

  Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

  100. 

  GOST 20022.1-90

  Защита древесины. Термины и определения

  101. 

  GOST 20286-90

  Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения

  102. 

  GOST 20521-75

  Технология швейного производства. Термины и определения

  103. 

  GOST 22945-78

  Системы топливные самолетов. Термины и определения

  104. 

  GOST 22977-89

  Детали швейных изделий. Термины и определения

  105. 

  GOST 24450-80

  Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения

  106. 

  GOST 24522-80

  Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения

  107. 

  GOST 25491-82

  Системы предупреждения столкновений воздушных судов. Термины и определения

  108. 

  GOST 25493-82

  Породы горные. Метод определения удельной теплоемкости и коэффициента температуропроводности

  109. 

  GOST 25494-82

  Породы горные. Метод определения удельного электрического сопротивления

  110. 

  GOST 25506-82

  Полотна текстильные. Термины и определения пороков

  111. 

  GOST 25562-82

  Мех искусственный трикотажный. Термины и определения

  112. 

  GOST 20248-82

  Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ•А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

  113. 

  GOST 20456-95

  Семена шалфея мускатного. Сортовые и посевные качества. Технические условия

  114. 

  GOST 20723-2003

  Ткани плательные из натурального крученого шелка. Технические условия

  115. 

  GOST 20801-75

  Пальто мужское ведомственного назначения. Технические условия

  116. 

  GOST 20823-90

  Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности

  117. 

  GOST 21398-89

  Автомобили грузовые. Общие технические требования

  118. 

  GOST 21974-76

  Соединения трубопроводов резьбовые. Наружные диаметры труб и внутренние диаметры рукавов. Ряды

  119. 

  GOST 22045-89 E

  Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия

  120. 

  GOST 2213-79 E

  Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия

  121. 

  GOST 22229-83 E

  Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

  122. 

  GOST 22782.1-77

  Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний

  123. 

  GOST 22782.2-77

  Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "кварцевое заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний

  124. 

  GOST 22782.3-77

  Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний

  125. 

  GOST 22782.5-78

  Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний

  126. 

  GOST 22782.7-81

  Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний

  127. 

  GOST 22853-86

  Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия

  128. 

  GOST 22949-78

  Оборудование аварийно-спасательное авиационное бортовое. Термины и определения

  129. 

  GOST 23309-78

  Боксы радиационно-защитные. Общие технические требования

  130. 

  GOST 23331-78

  Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий

  131. 

  GOST 23345-84

  Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия

  132. 

  GOST 23543-88

  Приборы геодезические. Общие технические условия

  133. 

  GOST 23556-95

  Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры

  134. 

  GOST 23617-79

  Одежда форменная. Куртка утепленная женская. Технические условия

  135. 

  GOST 23640-79

  Эмали МЛ-197. Технические условия

  136. 

  GOST 23652-79

  Масла трансмиссионные. Технические условия

  137. 

  GOST 23682-79

  Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия

  138. 

  GOST 23683-89

  Парафины нефтяные твердые. Технические условия

  139. 

  GOST 23703-79

  Одежда форменная. Пальто женское. Технические условия

  140. 

  GOST 23779-95

  Бумага асбестовая. Технические условия

  141. 

  GOST 23845-86

  Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

  142. 

  GOST 23923-89

  Средства измерений удельной активности радионуклида. Общие технические требования и методы испытаний

  143. 

  GOST 23948-80

  Изделия швейные. Правила приемки

  144. 

  GOST 2405-88

  Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

  145. 

  GOST 24098-80

  Полуприцепы-контейнеровозы. Типы. Основные параметры и размеры

  146. 

  GOST 24182-80

  Рельсы железнодорожные широкой колеи типов Р75, Р65 и Р50 из мартеновской стали. Технические условия

  147. 

  GOST 24303-80

  Посуда хозяйственная чугунная эмалированная. Общие технические условия

  148. 

  GOST 24379.1-80

  Болты фундаментные. Конструкция и размеры

  149. 

  GOST 24414-80

  Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия

  150. 

  GOST 24782-90

  Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

  151. 

  GOST 24788-2001

  Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия

  152. 

  GOST 24839-81

  Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

  153. 

  GOST 24853-81

  Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски

  154. 

  GOST 24941-81

  Породы горные. Методы определения механических свойств нагружением сферическими инденторами

  155. 

  GOST 24957-81

  Кожа искусственная и синтетическая. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

  156. 

  GOST 25073-81 E

  Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры

  157. 

  GOST 25260-82

  Породы горные. Метод полевого испытания пенетрационным каратажом

  158. 

  GOST 25263-82 E

  Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия

  159. 

  GOST 25291-82 E

  Винтовки малокалиберные произвольные. Основные параметры и общие технические требования

  160. 

  GOST 25294-2003

  Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия

  161. 

  GOST 25295-2003

  Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия

  162. 

  GOST 25644-96

  Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования

  163. 

  GOST 25718-83

  Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия

  164. 

  GOST 25828-83

  Гептан нормальный эталонный. Технические условия

  165. 

  GOST 25555.2-91

  Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания этилового спирта

  166. 

  GOST 25555.5-91

  Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы

  167. 

  GOST 25856-97

  Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, маринаде и различных соусах. Технические условия

  168. 

  GOST 25869-90

  Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования

  169. 

  GOST 2590-2006

  Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент

  170. 

  GOST 25893-83

  Средства измерений для гидрогеологических исследований. Типы. Основные параметры. Общие технические требования

  171. 

  GOST 2591-2006

  Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

  172. 

  GOST 25950-83

  Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости

  173. 

  GOST 25955-83

  Животные племенные сельскохозяйственные. Методы  определения параметров продуктивности овец

  174. 

  GOST 26085-84

  Белье трикотажное мужское для военнослужащих. Общие технические условия

  175. 

  GOST 10390-86

  Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии

  176. 

  GOST 103-2006

  Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент

  177. 

  GOST 19904-90

  Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

  178. 

  GOST 20176-84

  Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия

  179. 

  GOST 20269-93

  Шерсть. Методы определения разрывной нагрузки

  180. 

  GOST 20270-84

  Шерсть натуральная сортированная. Методы определения содержания подстриги, перхоти и растительных примесей

  181. 

  GOST 20272-96

  Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

  182. 

  GOST 20456-95

  Семена шалфея мускатного. Сортовые и посевные качества. Технические условия

  183. 

  GOST 21153.2-84

  Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии

  184. 

  GOST 21153.3-85

  Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном растяжении

  185. 

  GOST 21153.5-88

  Породы горные. Метод определения предела прочности при срезе со сжатием

  186. 

  GOST 21153.6-75

  Породы горные. Метод определения предела прочности при изгибе

  187. 

  GOST 21153.8-88

  Породы горные. Метод определения предела прочности при объемном сжатии

  188. 

  GOST 21249-96

  Гужоны общего назначения. Основные параметры и размеры

  189. 

  GOST 21482-87 ED1

  Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия

  190. 

  GOST 22.0.11-2002

  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения

  191. 

  GOST 22.2.08-2002

  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность движения поездов. Термины и определения

  192. 

  GOST 22.3.05-2002

  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения

  193. 

  GOST 22.8.05-2002

  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования

  194. 

  GOST 22.8.06-2002

  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на радиационно опасных объектах. Общие требования

  195. 

  GOST 22017-92

  Полотно гардинное. Общие технические условия

  196. 

  GOST 2259-2006

  Шерсть козья немытая классированная. Технические условия.

  197. 

  GOST 22601-77

  Бруски контрольные. Технические условия

  198. 

  GOST 24098-80

  Полуприцепы-контейнеровозы. Типы. Основные параметры и размеры

  199. 

  GOST 26392-84

  Безопасность ядерная. Термины и определения

  200. 

  GOST 26420-85 E

  Винтовки малокалиберные стандартные. Основные параметры и общие технические требования

  201. 

  GOST 26588-85

  Шерсть полугрубая и грубая неоднородная мытая сортированная. Технические условия

  202. 

  GOST 26640-85

  Земли. Термины и определения

  203. 

  GOST 26686-96

  Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

  204. 

  GOST 26640-85

  Земли. Термины и определения

  205. 

  GOST 26691-85

  Теплоэнергетика. Термины и определения

  206. 

  GOST 26725-97

  Полувагоны четырехосные универсальные магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

  207. 

  GOST 26797-85

  Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Методы измерения

  208. 

  GOST 2688-80

  Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент

  209. 

  GOST 26953-86

  Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву

  210. 

  GOST 26955-86

  Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

  211. 

  GOST 27.001-95

  Система стандартов "Надежность в технике". Основные положения

  212. 

  GOST 27.002-89

  Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

  213. 

  GOST 27.004-85

  Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения

  214. 

  GOST 27.005-97

  Надежность в технике. Модели отказов. Основные положения

  215. 

  GOST 27025-86

  Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

  216. 

  GOST 27154-86

  Топливо для реактивных двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой

  217. 

  GOST 27405-87 E

  Винтовки "Бегущий кабан". Общие технические требования

  218. 

  GOST 27419-87

  Рубашки форменные женские. Технические условия

  219. 

  GOST 27451-87

  Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия

  220. 

  GOST 27573-87

  Плоды граната свежие. Технические условия

  221. 

  GOST 2761-84

  Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

  222. 

  GOST 27620-88

  Брюки прямого покроя для военнослужащих срочной службы. Технические условия

  223. 

  GOST 27636-95

  Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия

  224. 

  GOST 27758-88 E

  Вакуумметры. Общие технические условия

  225. 

  GOST 27837-88

  Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

  226. 

  GOST 28012-89

  Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

  227. 

  GOST 28015-89

  Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия

  228. 

  GOST 28139-89

  Оборудование школьное. Общие требования безопасности

  229. 

  GOST 28147-89

  Система обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования

  230. 

  GOST 28184-89

  Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов

  231. 

  GOST 28262-89

  Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении прочности сидений и устройств для их крепления, а также характеристик подголовников, которые могут устанавливаться на эти сиденья

  232. 

  GOST 28329-89

  Озеленение городов. Термины и определения

  233. 

  GOST 28366-89

  Реактивы. Метод тонкослойной хроматографии

  234. 

  GOST 28368-89                  

  Пальто форменное летнее для военнослужащих. Технические условия

  235. 

  GOST 28411-89

  Шерсть козья мытая сортированная. Технические условия

  236. 

  GOST 28416-89

  Куртки форменные для военнослужащих. Технические условия

  237. 

  GOST 28455-90

  Изделия кожгалантерейные. Термины и определения

  238. 

  GOST 28474-90

  Брюки форменные навыпуск для военнослужащих. Технические условия

  239. 

  GOST 28491-90

  Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. Технические условия

  240. 

  GOST 28522-90

  Воздухохранители сварные стальные давлением до 6,3 МПа. Типы, основные параметры и технические требования

  241. 

  GOST 28559-90

  Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств в отношении их наружных выступов, расположенных перед задней панелью кабины водителя

  242. 

  GOST 28653-90

  Оружие стрелковое. Термины и определения

  243. 

  GOST 28691-90

  Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водителя от удара о систему рулевого управления

  244. 

  GOST 28723-90 E

  Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний

  245. 

  GOST 28724-90 E

  Счетчики газа скоростные. Общие технические требования и методы испытаний

  246. 

  GOST 28778-90

  Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия

  247. 

  GOST 2879-2006

  Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент

  248. 

  GOST 28847-90

  Галстуки для военнослужащих. Технические условия

  249. 

  GOST 28915-91

  Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

  250. 

  GOST 28923-91

  Регуляторы температуры, работающие без постороннего источника энергии. Общие технические требования и методы испытаний

  251. 

  GOST 28942.2-91

  Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  252. 

  GOST 28942.3-91

  Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники ввертные проходные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  253. 

  GOST 28942.4-91

  Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  254. 

  GOST 28942.5-91

  Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  255. 

  GOST 28942.6-91

  Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  256. 

  GOST 28942.7-91

  Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  257. 

  GOST 28942.8-91

  Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  258. 

  GOST 28942.9-91

  Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция

  259. 

  GOST 28948-91

  Столы лабораторные для работы с радиоактивными веществами. Технические условия

  260. 

  GOST 28985-91

  Породы горные. Метод определения деформационных характеристик при одноосном сжатии

  261. 

  GOST 28992-91

  Угли бурые, каменные и антрациты для извеcтковых печей. Общие технические условия

  262. 

  GOST 29024-91

  Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические. Общие технические требования и методы испытаний

  263. 

  GOST 29064-91

  Топлива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества

  264. 

  GOST 29074-91

  Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования

  265. 

  GOST 29114-91

  Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания

  266. 

  GOST 29158-91 (ISO 9536-89)

  Деревообрабатывающее оборудование. Станки долбежные с качающимся инструментом. Терминология

  267. 

  GOST 29329-92

  Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

  268. 

  GOST 30054-2003

  Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов. Термины и определения

  269. 

  GOST 30124-94

  Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования

  270. 

  GOST 30129-96

  Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требования

  271. 

  GOST 30165-94

  Рельсы типов Р38 и Р43. Технические условия

  272. 

  GOST 30217-94

  Меры индуктивности, взаимной индуктивности и комплексной индуктивности. Общие технические условия

  273. 

  GOST 30232-94

  Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования

  274. 

  GOST 30243.1-97

  Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия

  275. 

  GOST 30243.2-97

  Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия

  276. 

  GOST 30243.3-99

  Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия

  277. 

  GOST 30288-95

  Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке и ресурсосбережению

  278. 

  GOST 30310-96

  Рукава спасательные. Общие технические условия

  279. 

  GOST 30313-95

  Угли каменные и антрациты (угли среднего и высокого рангов). Кодификация

  280. 

  GOST 30349-96

  Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

  281. 

  GOST 30439-96

  Пестициды. Ситовой анализ

  282. 

  GOST 30463-97

  Аппараты и комплектные устройства управления и защиты кранов, механизмов кранового типа. Общие технические условия

  283. 

  GOST 30479-97

  Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования

  284. 

  GOST 30480-97

  Обеспечение износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования

  285. 

  GOST 30511.1-97

  Шлаки металлургического производства. Методы определения фосфора

  286. 

  GOST 30511.2-97

  Шлаки металлургического производства. Методы определения оксида кремния

  287. 

  GOST 30511.5-97

  Шлаки металлургического производства. Методы определения оксида алюминия

  288. 

  GOST 30511.6-97

  Шлаки металлургического производства. Методы определения серы

  289. 

  GOST 30532-97

  Аппараты и комплектные устройства управления для городского электротранспорта. Общие технические условия

  290. 

  GOST 30549-98

  Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи 1520 мм. Требования безопасности

  291. 

  GOST 30572-98

  Детали стальные цементованные, нитроцементованные и термически обработанные.  Эффективная толщина упрочненного слоя. Методы определения

  292. 

  GOST 30596-97

  Услуги транспортные. Термины и определения

  293. 

  GOST 30667-99

  Кожа. Метод определения адгезии покрывной пленки при сферическом растяжении

  294. 

  GOST 30702-2000

  Шерсть. Торговая сельскохозяйственно-промышленная классификация

  295. 

  GOST 30724-2001

  Шерсть.Термины и определения

  296. 

  GOST 30795-2001

  Вагоны пассажирские локомотивной тяги магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические требования для перевозки инвалидов

  297. 

  GOST 30796-2001

  Вагоны дизельпоездов. Технические требования по перевозке инвалидов

  298. 

  GOST 30844-2003

  Маркировка стальных корпусных деталей. Система цифрового обозначения марок стали

  299. 

  GOST 30852.3-2002

  Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением P

  300. 

  GOST 30892-2002 (ISO 5855-1-99, ISO 5855-2-99, ISO 5855-3-99)

  Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая в профилем MJ. Профиль, диметры и шаги, допуски

  301. 

  GOST 30894-2003

  Оборудование устьевое добычное. Общие технические требования

  302. 

  GOST 3089-80

  Канат тройной свивки типа ЛК конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент

  303. 

  GOST 3093-80

  Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3х7(1+6), типа ТК конструкции 3х27(3+9+15), типа ТК конструкции 3х37(1+6+12+18). Сортамент

  304. 

  GOST 30958-2002

  Катанка стальная канатная. Технические условия

  305. 

  GOST 30974-2002

  Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкция, размеры

  306. 

  GOST 31078-2002

  Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство

  307. 

  GOST 31110-2002 (ISO 13730:1996)

  Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора

  308. 

  GOST 31233-2004

  Вагоны  грузовые  после капитального  ремонта  с продлением  срока службы. Типовая методика испытаний

  309. 

  GOST 31234-2004

  Вагоны грузовые после капитального ремонта с продлением срока службы. Требования эксплуатационной безопасности

  310. 

  GOST 31235-2004

  "Вагоны пассажирские после капитально-восстановительного ремонта. Требования  эксплуатационной  безопасности"

  311. 

  GOST 31239-2004

  "Автосцепка вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Требования эксплуатационной безопасности

  312. 

  GOST 3185-93

  Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двухколесных мотоциклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в действие водителем, включая обозначение органов управления, контрольных приборов и индикаторов

  313. 

  GOST 3191-93

  Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Детали из древесины и древесных материалов. Общие технические условия

  314. 

  GOST 3525-75

  Плоды малины

  315. 

  GOST 3582-84

  Вазелин медицинский. Технические условия

  316. 

  GOST 3760-79

  Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

  317. 

  GOST 3778-98

  Свинец. Технические условия

  318. 

  GOST 3935-2000

  Сигареты. Общие технические требования

  319. 

  GOST 4121-96

  Рельсы крановые. Технические условия

  320. 

  GOST 4153-93

  Секаторы. Технические условия

  321. 

  GOST 4154-93

  Сучкорезы штанговые. Технические условия

  322. 

  GOST 4156-93

  Ножовки садовые. Технические условия

  323. 

  GOST 4380-93

  Микрометры со вставками. Технические условия

  324. 

  GOST 4381-87

  Микрометры рычажные. Общие технические условия

  325. 

  GOST 4461-77

  Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

  326. 

  GOST 447-91

  Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия

  327. 

  GOST 4806-79

  Масло сланцевое топливное. Технические условия

  328. 

  GOST 4976-83

  Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и НЦ-223. Технические условия

  329. 

  GOST 4997-75

  Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия

  330. 

  GOST 5000-83

  Бандажи черновые для вагонов и тендеров железных дорог колеи 1520 мм. Размеры

  331. 

  GOST 5037-97

  Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

  332. 

  GOST 5267.1-90

  Швеллеры. Сортамент

  333. 

  GOST 5267.4-90

  Профиль для верхней обвязки. Сортамент

  334. 

  GOST 5269-93

  Сердечники из волокнистых материалов для стальных канатов. Технические условия

  335. 

  GOST 5406-84

  Эмали НЦ-25. Технические условия

  336. 

  GOST 5470-75

  Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические условия

  337. 

  GOST 5631-79

  Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия

  338. 

  GOST 5709-86

  Бумага для сигарет. Технические условия

  339. 

  GOST 5727-88 E

  Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия

  340. 

  GOST 577-68

  Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

  341. 

  GOST 5778-2000

  Шерсть сортированная мытая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

  342. 

  GOST 5789-78

  Реактивы. Толуол. Технические условия

  343. 

  GOST 5812-82

  Костыли для железных дорог широкой колеи. Технические условия

  344. 

  GOST 5984-99

  Вещества взрывчатые. Методы определения бризантности

  345. 

  GOST 6055-86

  Вода. Единица жесткости

  346. 

  GOST 612-75

  Реактивы. Марганец (II) хлористый 4-водный. Технические условия

  347. 

  GOST 6254-85

  Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Технические условия

  348. 

  GOST 6267-74

  Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

  349. 

  GOST 6292-93

  Крупа рисовая. Технические условия

  350. 

  GOST 6360-83

  Масла МТ-16П и М-16ПЦ. Технические условия

  351. 

  GOST 6364-78

  Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры.

  352. 

  GOST 6413-77

  Кислота бензойная техническая. Технические условия

  353. 

  GOST 6419-78

  Реактивы. Магний углекислый основной водный. Технические условия

  354. 

  GOST 6465-76

  Эмали ПФ-115. Технические условия

  355. 

  GOST 6631-74

  Эмали марок НЦ-132. Технические условия

  356. 

  GOST 6658-75 E

  Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

  357. 

  GOST 6691-77

  Реактивы. Карбамид. Технические условия

  358. 

  GOST 6745-79

  Эмаль ГФ-1426. Технические условия

  359. 

  GOST 6746-94

  Меры электрической емкости. Общие технические требования

  360. 

  GOST 6752-78

  Платки тканые из натурального шелка и химических нитей. Общие технические условия

  361. 

  GOST 67-78

  Пересечения линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Общие требования и нормы

  362. 

  GOST 6782.1-75

  Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки

  363. 

  GOST 6782.2-75

  Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки

  364. 

  GOST 6794-75

  Масло АМГ-10. Технические условия

  365. 

  GOST 7.12-93

  Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

  366. 

  GOST 7.28-2002 (ISO 5426-83, ISO 5426-2-96)

  Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Расширенный набор символов латинского алфавита для обмена информацией

  367. 

  GOST 7.66-92 (ISO 5963-85 )

  Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию

  368. 

  GOST 7075-80 E

  Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

  369. 

  GOST 7140-98

  Вещества взрывчатые промышленные. Методы испытаний в метановоздушной и пылевоздушной смесях

  370. 

  GOST 7190-93

  Изделия ликеро-водочные. Общие технические условия

  371. 

  GOST 7195-75

  Красители органические. Пигмент красный Ж. Технические условия

  372. 

  GOST 7205-77

  Реактивы. Марганец (II) углекислый основной, водный. Технические условия

  373. 

  GOST 7313-75

  Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия

  374. 

  GOST 7370-98

  Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 и Р50. Технические условия

  375. 

  GOST 7372-79

  Проволока стальная канатная. Технические условия

  376. 

  GOST 7420-89 E

  Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия

  377. 

  GOST 7462-73

  Эмали НЦ-5123. Технические условия

  378. 

  GOST 7498-93

  Гидроэлеватор пожарный. Технические условия

  379. 

  GOST 7566-94

  Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

  380. 

  GOST 7568-88

  Этилена окись. Технические условия

  381. 

  GOST 7785-81

  Болты с потайной головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры

  382. 

  GOST 7805-70

  Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры

  383. 

  GOST 7808-70

  Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры

  384. 

  GOST 7811-70

  Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А. Конструкция и размеры

  385. 

  GOST 7827-74

  Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия

  386. 

  GOST 7837-76

  Дробь охотничья, спортивная и картечь. Технические условия

  387. 

  GOST 7840-78 E

  Патроны спортивные 12 калибра и охотничьи 12, 16, 20 и 28-го калибров с бумажными гильзами. Технические условия

  388. 

  GOST 8161-75

  Рельсы железнодорожные типа Р65. Конструкция и размеры

  389. 

  GOST 8194-75

  Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры

  390. 

  GOST 828-77 E

  Натрий азотнокислый технический. Технические условия

  391. 

  GOST 8292-85

  Краски масляные цветные густотертые. Технические условия

  392. 

  GOST 8429-77 E

  Бура. Технические условия

  393. 

  GOST 8581-78 E

  Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия

  394. 

  GOST 8773-73

  Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия

  395. 

  GOST 9087-81 E

  Флюсы сварочные плавленые. Технические условия

  396. 

  GOST 9109-81

  Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия

  397. 

  GOST 9198-83

  Эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А. Технические условия

  398. 

  GOST 926-82

  Эмаль ПФ-133. Технические условия

  399. 

  GOST 9433-80

  Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия

  400. 

  GOST 9441-80 E

  Платки, шарфы и палантины чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

  401. 

  GOST 9541-75 E

  Пластины стеклянные для защиты от рентгеновского излучения. Технические условия

  402. 

  GOST 9640-85

  Эмали ЭП-51. Технические условия

  403. 

  GOST 9650-80

  Оси. Технические условия

  404. 

  GOST 9754-76

  Эмали МЛ-12. Технические условия

  405. 

  GOST 9797-85

  Рельсы контррельсовые РК50. Размеры

  406. 

  GOST 9798-85

  Рельсы контррельсовые РК65. Размеры

  407. 

  GOST 9932-75 E

  Реометры стеклянные лабораторные. Технические условия

  408. 

  GOST 9980.1-86 E

  Материалы лакокрасочные. Правила приемки

  409. 

  GOST 9980.3-86 E

  Материалы лакокрасочные. Упаковка

  410. 

  GOST 9980.4-2002

  Материалы лакокрасочные. Маркировка